X
Geen gegevens gevonden

Actueel

 • 15-11-2023  |

  Nieuwe arboregelgeving

  Komend jaar wordt op enkele terreinen nieuwe Arbo-regelgeving van kracht. Ook laten eerdere wetswijzigingen hun invloed in 2024 gelden. Hieronder is een aantal van de voornaamste wijzigingen kort op een rij gezet.
 • 19-10-2023  |

  Geslaagde Arbo-themamiddag: Ongevals(zelf)onderzoek

  Op een goed bezochte Arbo-themamiddag (georganiseerd door de NLA) voor de sectoren Vlees en de Vleeswarenindustrie heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie onlangs een voorlichting verzorgd over de nieuwe regelgeving rond zelfonderzoek na een ernstig
 • 19-09-2023  |

  Vanaf 1 oktober geactualiseerde Branche-RI&E beschikbaar

  Voor bedrijven in de sector Vlees en Vleeswaren is een digitaal instrument ontwikkeld om de wettelijk voorgeschreven Risico-Inventarisatie en -Evaluatie en Plan van Aanpak uit te voeren: de Branche-RI&E Vlees en Vleeswaren.
 • 13-09-2023  |

  Voorkom ongevallen met messen

  In de afgelopen jaren constateerden arbeidsinspecteurs bij meerdere bedrijven in de sector onveilige situaties met messen. Het betrof vooral het niet dragen van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • 11-09-2023  |

  Toolkit met informatie over de detacheringsmeldplicht

  Eind 2022 is het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gestart met een campagne om de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) onder de aandacht te brengen bij Nederlandse ondernemers.
 • 06-09-2023  |

  Weer warme dagen

  De nazomer brengt hoge temperaturen met zich mee. Meerdere bedrijven hebben al stappen gezet om de werkomstandigheden in warme periodes te verbeteren.
« 1 2 3 4 5 ... » 3/52 (516)
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer