X
Geen gegevens gevonden

Actueel

 • 16-09-2020  |

  Arbo serieus aanpakken

  Geen enkel vlees(waren)bedrijf zit te wachten op een bedrijfsongeval, ziekteverzuim of een boete van een arbeidsinspecteur. Daarom is een doordachte aanpak van arbeidsomstandigheden onmisbaar
 • 16-09-2020  |

  Aandacht voor de RI&E (Risico-inventarisatie en –evaluatie)

  De komende week, 21 tot en met 25 september, is het de week van de RI&E. Met een speciale website worden ondernemers ondersteund in het uitvoeren van deze belangrijke arbo-verplichting. Op de achtergrond speelt mee dat de overheid het toezicht op de RI&E in
 • 10-09-2020  |

  Laatste kans compensatie ‘oude’ transitievergoeding

  Heeft uw organisatie vóór 1 april van dit jaar transitievergoedingen uitgekeerd in verband met langdurige arbeidsongeschiktheid? Dan kunt u hiervoor alleen nog tot eind september compensatie aanvragen.
 • 10-09-2020  |

  Innoveren en Slim Produceren - met Mens & Techniek

  ​De wereld verandert in een hoog tempo. Ook in de Vleessector en de Vleeswarenindustrie hebben we met nieuwe ontwikkelingen te maken. Veranderingen in techniek en de vraag van de consument beïnvloeden vraag en aanbod. Hoe gaan wij als sectoren met deze
 • 27-08-2020  |

  Van Coronaprotocol tot RI&E

  Wordt in uw bedrijf het protocol goed uitgevoerd bij alle bedrijfsonderdelen? Stel uzelf enkele kritische vragen of alle coronarisico's aan de orde komen.
 • 27-08-2020  |

  Beleid persoonlijke beschermingsmiddelen

  In de sector worden veel persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) gebruikt. Om dit goed te overzien zijn organisatorische maatregelen in de vorm van een zogenaamd persoonlijk beschermingsmiddelenbeleid van belang. Hoe is dat bij u geregeld?
 • 19-08-2020  |

  Corona (COVID-19) blijft de gemoederen bezighouden

  De ontwikkelingen in Nederland rondom het coronavirus zijn verre van positief te noemen en verlangt van werkgevers en werknemers dat we alert blijven. Conform art. 3 en 5 van de Arbowet dient een bedrijf een actuele RI&E (met Plan van Aanpak) te hebben
 • 06-08-2020  |

  Generiek kader coronamaatregelen RIVM

  Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft een generiek kader ‘Coronamaatregelen’ opgesteld voor bedrijven, organisaties, instellingen, lokale overheden en verenigingen. Het kader geeft adviezen hoe al deze organisaties zich kunnen houden aan
 • 23-07-2020  |

  Eerste ontbinding arbeidsovereenkomst op i-grond

  Voor de eerste keer is een arbeidsovereenkomst ontbonden op de i-grond (de cumulatiegrond). De i-grond is sinds 1 januari 2020, met de inwerkingtreding van de Wet arbeid in balans, in het arbeidsrecht opgenomen. Eerdere verzoeken om ontbinding van een
« 1 2 3 4 5 ... » 2/35 (342)
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer