X

Adembescherming

Datum laatste wijziging: 07-02-2018

Intro / algemeen

Tijdens de werkzaamheden in de vleeswarenindustrie  worden werknemers blootgesteld aan biologische agentia en gevaarlijke stoffen. Blootstelling via de luchtwegen vindt bijvoorbeeld plaats door inademen van vloeistofdruppels tijdens schoonmaakwerkzaamheden.

Links

Risico

  • Blootstelling aan biologische agentia en gevaarlijke stoffen door het inademen van vloeistofdruppeltjes.

Eisen

  • Voor (schoonmaak)werkzaamheden in productieafdelingen waarbij met water wordt gespoten wordt de werkgever aanbevolen om aan de medewerkers die in aanraking komen met biologisch stof, ieder een geschikt ademhalingsbeschermingsmiddel te verstrekken, namelijk een goed aansluitend FFP2-wegwerpmasker met uitademventiel.
  • De werkgever verzorgt regelmatig instructies hoe deze ademhalingsbeschermingsmiddelen te gebruiken, aan- en uit te doen, e.d.
  • De werknemer is verplicht om de verstrekte persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen.
  • Er is een adequaat persoonlijke hygiëneprotocol opgesteld, dat mede gericht is op de bescherming van de werknemer.

Eisen aan wegwerpmaskers

  • Wegwerpmaskers moeten na beëindigen van de werkzaamheden en bij pauzes direct geplaatst worden in de daarvoor bestemde plekken.
  • Wegwerpmaskers moeten bij beschadiging direct vervangen worden.
  • Was de handen na het afzetten van gebruikte wegwerpmaskers
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer