X

Voorbereiding

Intro / algemeen

In de voorbereiding wordt het vlees gesorteerd, verkleind, afgewogen en eventueel gemengd met kruiden.

Links

Risico

Veiligheidsrisico's kunnen ontstaan bij werken aan de machines. Lichamelijke belasting in de vorm van tillen, duwen en trekken en langdurig staan is een risicofactor voor de gezondheid van de medewerkers.

Eisen

Een vliesmachine is voorzien van:

 • een passend bedieningssysteem waardoor het inwerking stellen van de machine uitsluitend kan gebeuren bij een opzettelijk verrichte handeling;
 • een afgeschermd aandrijfmechanisme;
 • een noodstop.

Een vleeswolf / gehaktmachine

Voorkom waar mogelijk het handmatig toevoegen van producten en reinigen van de vleeswolf / gehaktmachine door middel van automatisering.
Breng bij vleeswolven/ gehaktmachines waarbij de kans bestaat dat werknemers in de bak kunnen vallen een zelfsluitende afschermkap bij het in werking stellen of randbeveiliging aan.
org voor adequate bordessen die aan de eisen voldoet van de Arbocatalogus; eventueel met aanlijningsmogelijkheden indien de bovenstaande maatregelen niet voldoen.

Een vleeswolf / gehaktmachine is voorzien van:

 • aandruk- en vasthoudklemmen;
 • een beveiligde vleesinvoer;
  • Bij kleine gehaktmolens is de verhouding tussen de lengte en de doorsnee van de vulpijp zodanig gekozen dat de worm onbereikbaar is. (Inspectie SZW hanteert daarbij de regel dat de veiligheidsafstanden zodanig moeten zijn dat minstens 95% van de personen van 14 jaar en ouder niet door de trechter bij de worm kan). Ook kan gekozen worden voor een gemonteerde afdekplaat, op geringe afstand van de vulpijp.
  • Grotere machines, met een automatische invoer en/of een mengfunctie,  zijn voorzien van een blokkeerscherm met een roosters van spijlen, op zodanige onderlinge afstand dat de worm onbereikbaar is en het vlees wel kan passeren.
 • Het is ook mogelijk dat de machine  zodanige afmetingen heeft  dat de worm onbereikbaar is  (hoogte ≥140 cm en afstand vanaf de rand tot de worm ≥ 85 cm). Er is dan geen extra afscherming nodig. Er dient dan in verband met werkzaamheden in de trechter wel een schakelaar in de treeplank of in het opstapje te zijn aangebracht die machine uitschakelt bij het betreden of neerklappen.
 • een passend bedieningssysteem waardoor het inwerking stellen van de machine uitsluitend kan gebeuren bij een opzettelijk verrichte handeling;
 • afgeschermde uitvoer met veiligheidsschakelaar; als de gaatjes in de snijplaat zo groot zijn dat er gevaar kan zijn voor verwonding van de vingers;
 • een voorziening waardoor de machine niet werkt bij een defect aan de veiligheidsbesturing.

Een elektrische vleesvermalser / repensnijder is voorzien van:

 • aandruk- en vasthoudklemmen; en een invoertrechter met spijlen en voldoende afstand tot de messen.

Een breekmachine
Voorkom waar mogelijk het handmatig toevoegen van producten en reinigen van de breker door middel van automatisering.
Breng bij breekmachines waarbij de kans bestaat dat werknemers in de bak kunnen vallen een zelfsluitende afschermkap bij het in werking stellen of randbeveiliging aan.
org voor adequate bordessen die aan de eisen voldoet van de Arbocatalogus; eventueel met aanlijningsmogelijkheden indien de bovenstaande maatregelen niet voldoen.

Een breekmachine is voorzien van:

 • een niet met de hand bereikbare messen-as;
 • een passend bedieningssysteem (2 handsbediening) waardoor het inwerking stellen van de machine uitsluitend kan gebeuren bij een opzettelijk verrichte handeling;
 • een constructie die voorkomt dat vleesbrokken via de vulopening worden uitgeworpen.

Een guillotine is voorzien van:

 • een passend bedieningssysteem (met tweehandsbediening) waardoor het inwerking stellen van de machine uitsluitend kan gebeuren bij een opzettelijk verrichte handeling.

Mengers
Voorkom waar mogelijk het handmatig toevoegen van producten en reinigen van mengers door middel van automatisering.
Breng bij mengers waarbij de kans bestaat dat werknemers in de bak kunnen vallen een zelfsluitende afschermkap bij het in werking stellen of randbeveiliging aan.
org voor adequate bordessen die aan de eisen voldoet van de Arbocatalogus; eventueel met aanlijningsmogelijkheden indien de bovenstaande maatregelen niet voldoen.

Een kuipmenger is voorzien van:

 • een passend bedieningssysteem waardoor het inwerking stellen van de machine uitsluitend kan gebeuren bij een opzettelijk verrichte handeling, zoals een tweehandsbediening.
  • deksel met veiligheidsschakelaar;
  • een kantelinrichting.

Een spiraalmenger is voorzien van:

 • een passend bedieningssysteem waardoor het inwerking stellen van de machine uitsluitend kan gebeuren bij een opzettelijk verrichte handeling, zoals een tweehandsbediening.
 • voldoende opstaande rand langs mengkuip;
 • een deksel met veiligheidsschakelaar;
 • afgeschermde uitstroomopening(en) met veiligheidsschakelaar. Van hieruit mag de mengspiraal niet met de hand bereikbaar zijn.
 • een signalering die aangeeft of er een bak onder de uitstroomopening(en) staat. Als dat niet het geval is, dient de menger niet geopend te worden.

Een coloïdmolen is voorzien van:

 • een passend bedieningssysteem waardoor het inwerking stellen van de machine uitsluitend kan gebeuren bij een opzettelijk verrichte handeling;
 • veiligheidsrek in vultrechter met veiligheidsschakelaar.

Zie voor eisen aan de hef/kiepinstallatie: de richtlijn Hef/kiepinstallatie 

Eisen bij het afwegen van kruiden:

 • Beoordeel de blootstelling van werknemers aan kruiden tijdens het afwegen, vergelijk die met eventuele publieke of private grenswaarden en pas waar nodig adequate maatregelen toe. (afzuiging).
 • Stel voorschriften op over het werken met kruiden en het opruimen van lege verpakkingen kruiden, zodanig dat dit niet tot stofverspreiding leidt.

Zie voor de eisen bij gebruik van röntgenstraling de richtlijn Ioniserende straling (X-ray) 

ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer