X

Schorten

Datum laatste wijziging: 26-01-2016

Intro / algemeen

Schorten worden gebruikt bij extreme verontreiniging van de werkkleding tijdens de werkzaamheden om huidblootstelling aan biologische agentia te verminderen. Verontreinigingen van de huid kunnen ook in tweede instantie ook via de mond worden opgenomen bij onvoldoende persoonlijk hygiëne en het ontbreken van voorzieningen.

Om blootstelling via de huid te voorkomen kan men gebruik maken van schorten voor hergebruik en voor schorten voor eenmalig gebruik (wegwerp.)

Activiteiten

Bij extreme verontreiniging van de werkkleding en bij onbedekte huid verstrekt de werkgever schorten.

Links

Specificaties

Technische gegevens

Bescherming tegen biologische agentia.

Randvoorwaarden voor gebruik

 • De werkgever verzorgt regelmatig instructies over het gebruiken, aan- en uit te doen, e.d. persoonlijke beschermingsmiddelen en huidbescherming (link naar vlees / vleeswaren).
 • Schorten voor hergebruik zijn persoonsgebonden.
 • Trek elke dag een schone schort aan.
 • Wegwerpschorten moeten na beëindigen van de werkzaamheden en bij pauzes direct vervangen te worden.
 • Schorten voor hergebruik moeten na beëindigen van de werkzaamheden en voor de pauzes gewassen worden.
 • Schorten moeten bij beschadiging direct vervangen worden.
 • Wegwerp schorten worden binnenstebuiten uitgetrokken en gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • Schorten voor hergebruik worden schoon weggehangen of weggeborgen voor hergebruik op de daarvoor bestemde plaatsen.
 • Schorten moet dagelijks gecontroleerd worden op beschadigingen en slijtage van onderdelen.
 • Schorten worden niet meegenomen buiten de productieruimte.
 • Zie voor meer informatie de richtlijn Persoonlijke Hygiëne.

Invoeringstermijn

Korte termijn

Effecten

Arbo effecten

Verlaging van de blootstelling aan biologische agentia.

Voordelen voor bedrijf en / of werknemers

 • Minder risico op gezondheidsklachten medewerker.

Nadelen voor bedrijf en / of werknemers

 • Geen
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer