X

Handschoenen tegen gevaarlijke stoffen en biologische agentia

Datum laatste wijziging: 11-01-2021

Intro / algemeen

Handschoenen worden gebruikt om huidblootstelling aan biologische agentia en gevaarlijke stoffen te verminderen. Verontreinigingen van de huid kunnen ook in tweede instantie ook via de mond worden opgenomen bij onvoldoende persoonlijk hygiëne en het ontbreken van voorzieningen. Om blootstelling via de huid te voorkomen kan men gebruik maken van handschoenen voor meermalig gebruik of voor handschoenen voor eenmalig gebruik (wegwerp).

Activiteiten
Bij werkzaamheden met mogelijke blootstelling van handen aan biologische agentia op afdelingen die in de richtlijn Huidbescherming staan vermeld en bij blootstelling van handen aan gevaarlijke stoffen die gevaarlijk zijn voor de huid.

Links

Specificaties

Beschermende handschoenen tegen gevaarlijke stoffen zijn op grond van EN ISO 374-1 ingedeeld in drie klassen: A, B en C. De klasse van een handschoen is ter herkennen aan dit symbool:

 

Bij mogelijke blootstelling van de handen aan gevaarlijke stoffen dient de keuze voor het juiste type handschoen gebaseerd te zijn op de Veiligheidsinformatieblad dat de leverancier bij de eerste levering van de betreffende gevaarlijke stof heeft verstrekt.

(Kunststof) handschoenen tegen besmetting door biologische agentia zijn met name nodig om blootstelling van kleine wondjes te voorkomen, bv bij de nagels. Bovendien blijkt dat bij het dragen van handschoenen beduidend minder mondcontact is. Vermijd latex-handschoenen en stem het materiaal en de dikte van de stof af op de te verrichten werkzaamheden, zodat enerzijds de vingergevoeligheid voldoende blijft en anderzijds het scheuren van de handschoenen zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Technische gegevens

Randvoorwaarden voor gebruik

  • De werkgever verzorgt regelmatig instructies over het gebruiken, aan- en uit te doen, e.d. van de handschoenen.
  • Handschoenen voor hergebruik zijn persoonsgebonden. Trek elke dag schone handschoenen aan. Ze moeten na beëindigen van de werkzaamheden en bij pauzes gewassen worden  Daarna  worden  ze schoon weggehangen of weggeborgen voor hergebruik op de daarvoor bestemde plaatsen. Deze handschoenen moeten dagelijks gecontroleerd worden op beschadigingen en slijtage van onderdelen.
  • Wegwerp handschoenen moeten na beëindigen van de werkzaamheden en bij pauzes direct vervangen te worden. Ze worden binnenstebuiten uitgetrokken en gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken.
  • Handschoenen moeten bij beschadiging direct vervangen worden.
  • Vermijd tijdens het dragen van handschoenen contact met deurknoppen, telefoon, apparatuur en de mond.
  • Handschoenen worden na gebruik niet meegenomen buiten de productieruimte.
  • Zie voor meer informatie de richtlijn Persoonlijke Hygiëne.

Invoeringstermijn

Korte termijn.

Effecten

Arbo effecten

Verlaging van de blootstelling aan biologische agentia en gevaarlijke stoffen

Voordelen voor bedrijf en / of werknemers

  • Minder risico op gezondheidsklachten medewerker.

Nadelen voor bedrijf en / of werknemers

  • Bij sommige werkzaamheden is een goede tastzin van belang. De geschikte handschoenen zullen hier zorgvuldig geselecteerd moeten worden. Indien het vanwege de aard van de werkzaamheden niet mogelijk is om handschoenen te dragen, wordt de noodzaak voor goede handhygiëne groot.
  • Kosten voor gebruik en beheer.
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer