X

Aangeblazen luchtkap

Datum laatste wijziging: 11-01-2021

Intro / algemeen

Adembescherming om blootstelling aan gevaarlijke stoffen, stof, endotoxine en biologische agentia te verminderen. Een aangeblazen luchtkap is een systeem van een luchtkap en een motorunit met filterelement. Motor en filter worden als een element op de onderrug of aan de heupriem gedragen. De motorunit zuigt de omgevingslucht via het) filter op. Het filter moet zijn afgestemd op de risico’s van de stof waaraan de medewerker wordt blootgesteld. Zo dient bij het Mig-Mag lassen van roestvrij staal een P3-filter te worden gebruikt in de aangeblazen luchtkap (zie de richtlijn Veilig omgaan met gevaarlijke stoffen)  en is bij gebruik van de luchtkap bij schoonmaak een P2-masker toereikend (zie de richtlijn Adembeschermingsmiddelen).
De gefilterde lucht wordt via een slang getransporteerd naar de luchtkap en aan de bovenzijde voor het hoofd uitgeblazen. De helm is aan de binnenzijde voorzien van een gelaatsafdichting (kinband). De gelaatsafdichting zorgt voor een geringe overdruk in de helm en voorkomt dat de verontreinigde lucht in het adembereik komt. De drager ademt de gefilterde lucht in. De overmaat aan lucht verlaat de luchtkap via de gelaatsafdichting, de halskraag of uitlaatventielen.
De luchtkap is met name geschikt voor werknemers met een baard, die met hoge druk spuiten in een afdeling die in de richtlijn adembescherming is genoemd. De voorgeschreven wegwerpmaskers sluiten bij hen namelijk onvoldoende aan.

Activiteiten
- Schoonmaken waarbij met water wordt gespoten en er een kans is op blootstelling aan biologische agentia
- Werkzaamheden met blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Links

Specificaties

 • Geringe overdruk.
 • Een groot panoramisch gelaatscherm.
 • Wegwerpvoorzetruitjes van cellulose-acetaatfolie.
 • Luchttoevoer via een kunststof spiraalslang.
 • Motor en batterij die aan de broekriem te bevestigen zijn.

   

Randvoorwaarden voor gebruik

 • De werkgever verzorgt regelmatig instructies over het gebruiken, aan- en uit te doen, opbergen e.d. van adembescherming
 • Adembeschermingsmiddelen zijn persoonsgebonden.
 • Adembeschermingsmiddelen voor hergebruik moeten na beëindigen van de werkzaamheden en bij pauzes gereinigd worden.
 • Adembeschermingsmiddelen moeten dagelijks gecontroleerd worden op beschadigingen en slijtage van onderdelen.
 • Adembeschermingsmiddelen moeten bij beschadiging direct vervangen worden.
 • Adembeschermingsmiddelen voor hergebruik worden schoon weggehangen of weggeborgen voor hergebruik op de daarvoor bestemde plaatsen.
 • Het filter dient tijdig te worden vervangen.
 • Dagelijks dienen de batterijen van de motor worden opgeladen.

Invoeringstermijn
Korte termijn.

Effecten

Verlaging van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen, stof en biologische agentia, bijvoorbeeld tijdens het schoonmaken van de productieruimten.

Meer info

Voordelen voor bedrijf en / of werknemers

 • Minder gezondheidsklachten medewerker.
 • Een luchtkap zit heel prettig, er kan vrij worden geademd.
 • Er drukt geen masker op het gezicht.
 • De toegevoerde lucht is altijd fris.
 • Er is geen aparte beschermbril meer nodig.

Nadelen voor bedrijf en / of werknemers

 • De toegevoerde lucht voelt volgens sommigen te fris aan.
 • Op koude dagen kan, kort na het opzetten van de kap, het vizier beslaan.
 • Steeds moet gezorgd worden voor opgeladen batterijen.
 • Bemoeilijkt de onderlinge communicatie.
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer