X

Persoonlijke hygiene model-protocol

Datum laatste wijziging: 26-01-2016

Intro / algemeen

In een protocol voor persoonlijke hygiëne legt een werkgever de vereiste hygiënevoorschriften vast. Veel bestaande protocollen zijn sterk op voedselveiligheid gericht. Door de voorschriften wat uit te breiden of aan te scherpen wordt ook de bescherming van werknemers tegen blootstelling aan biologische agentia versterkt.

De onderzoekers van NKAL hebben een modelprotocol opgesteld dat als basis daarvoor kan worden gezien. In de richtlijn persoonlijke hygiëne is vastgesteld dat ieder bedrijf een persoonlijke hygiëneprotocol moet hebben dat inhoudelijk op hetzelfde niveau is als dit modelprotocol.

Activiteiten
Het protocol is gericht op alle personen die op de productieafdelingen werkzaam zijn, of hieraan een bezoek brengen. Centraal hierbij staan werknemers van de productieafdelingen technische dienst, en chauffeurs maar ook bezoekers en andere derden.

Randvoorwaarden voor gebruik
Een bedrijf kan een eigen versie van het persoonlijke hygiëneprotocol aanpassen aan het modelprotocol. Het invoeren of wijzigen van zo’n protocol vergt de instemming van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

Invoeringstermijn
Middellange termijn.

Arbo effecten
Minder kans op besmetting via de mond

Voordelen voor bedrijf en / of werknemers

  • Minder risico op gezondheidsklachten medewerker

Nadelen voor bedrijf en / of werknemers
Het invoeren van nieuwe hygiëneregels vergt aandacht. Daarna is toezicht nodig op de uitvoering

Links

ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer