X

Persoonlijke hygiene

Datum laatste wijziging: 26-01-2016

Intro / algemeen

Links

Risico

Opname van biologische agentia via de mond.

Eisen

Er is een adequaat persoonlijke hygiëneprotocol opgesteld, gericht op de bescherming van de werknemer. Dit protocol moet minimaal de onderstaande informatie bevatten;

  • Verbod op roken, eten & drinken tijdens werkzaamheden waarbij er de kans is op blootstelling aan biologische agentia.
  • Verbod op het dragen van sieraden aan handen en polsen tijdens deze werkzaamheden.
  • Locatie van beschikbare werkkleding en PBM’s.
  • Locatie en gebruik van sanitaire voorzieningen.
  • Locatie en inrichting van kleedruimte.
  • (werk)wijze voor reinigen van werkkleding.
  • Instructies voor handreiniging en handdesinfectie.
  • Locatie van de kantine en kledingvoorschriften bij het gebruik van de kantine.
  • Het persoonlijke hygiëneprotocol heeft minimaal hetzelfde niveau als het model-protocol dat als goede praktijk is opgenomen in deze arbocatalogus.
  • De werkgever geeft herhaaldelijk informatie en instructies over de vereiste persoonlijke hygiëne.
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer