X

RI&E Biologische Agentia

Intro / algemeen

Links

Risico

Blootstelling aan infectieuze agentia blijft binnen het werkveld van de arbeidshygiëne vaak een complex werkgebied. Goede (gevalideerde en gestandaardiseerde) meetmethoden ontbreken vaak en gezondheidskundige grenswaarden zijn in geen enkel geval beschikbaar. Het is dus lastig om een goede risico beoordeling te maken voor beroepen waarbij blootstelling aan infectieuze agentia relevant is.

In veel gevallen moet een risico analyse worden gemaakt op basis van ‘expert judgement’. De aard van de blootstelling moet dan worden vastgesteld op basis van de literatuur. De mate van blootstelling kan worden bepaald op basis van contextuele informatie, zoals een inschatting hoe vaak een bepaald agens voor kan komen, hoe en hoe vaak een werknemer met zo’n bron contact heeft, of dat contact van belang is met het oog op de relevante transmissieweg (inhalatoir, dermaal en oraal) van het agens, en welke maatregelen er bestaan om de kans op transmissie te verkleinen.

Met de RI&E Biologische agentia wordt een procesanalyse opgesteld, waarbij alle taken/handelingen met potentiële blootstelling worden geïdentificeerd en volgens een vast stramien worden gescoord. Vervolgens wordt de potentiële blootstellingsscore berekend via de inhalatoire, dermale en orale route. Deze score wordt lager naarmate er meer maatregelen zijn genomen om de blootstelling te verlagen. De laatste stap in deze RI&E is een koppeling van de risicoscore per functie.

De RI&E Biologische Agentia is met ingang van 1 mei 2017 opgenomen in de branche RIE.

ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer