X

Voorbereiding

Intro / algemeen

In de voorbereiding wordt het vlees gesorteerd, verkleind, afgewogen en eventueel gemengd met kruiden.

Links

Risico

Veiligheidsrisico's kunnen ontstaan bij werken aan de machines. Lichamelijke belasting in de vorm van tillen, duwen en trekken en langdurig staan is een risicofactor voor de gezondheid van de medewerkers.

Eisen

Een vliesmachine is voorzien van:

 • een passend bedieningssysteem waardoor het inwerking stellen van de machine uitsluitend kan gebeuren bij een opzettelijk verrichte handeling;
 • een afgeschermd aandrijfmechanisme;
 • een noodstop.

Een vleeswolf / gehaktmachine is voorzien van:

 • aandruk- en vasthoudklemmen;
 • een beveiligde vleesinvoer;
  • Bij kleine gehaktmolens is de verhouding tussen de lengte en de doorsnee van de vulpijp zodanig gekozen dat de worm onbereikbaar is. (Inspectie SZW hanteert daarbij de regel dat de veiligheidsafstanden zodanig moeten zijn dat minstens 95% van de personen van 14 jaar en ouder niet door de trechter bij de worm kan). Ook kan gekozen worden voor een gemonteerde afdekplaat, op geringe afstand van de vulpijp.
  • Grotere machines, met een automatische invoer en/of een mengfunctie,  zijn voorzien van een blokkeerscherm met een roosters van spijlen, op zodanige onderlinge afstand dat de worm onbereikbaar is en het vlees wel kan passeren.
 • Het is ook mogelijk dat de machine  zodanige afmetingen heeft  dat de worm onbereikbaar is  (hoogte ≥140 cm en afstand vanaf de rand tot de worm ≥ 85 cm). Er is dan geen extra afscherming nodig. Er dient dan in verband met werkzaamheden in de trechter wel een schakelaar in de treeplank of in het opstapje te zijn aangebracht die machine uitschakelt bij het betreden of neerklappen.
 • een passend bedieningssysteem waardoor het inwerking stellen van de machine uitsluitend kan gebeuren bij een opzettelijk verrichte handeling;
 • afgeschermde uitvoer met veiligheidsschakelaar; als de gaatjes in de snijplaat zo groot zijn dat er gevaar kan zijn voor verwonding van de vingers;
 • een voorziening waardoor de machine niet werkt bij een defect aan de veiligheidsbesturing.

Een elektrische vleesvermalser / repensnijder is voorzien van:

 • aandruk- en vasthoudklemmen; en een invoertrechter met spijlen en voldoende afstand tot de messen.

Een breekmachine is voorzien van:

 • een niet met de hand bereikbare messen-as;
 • een passend bedieningssysteem (2 handsbediening) waardoor het inwerking stellen van de machine uitsluitend kan gebeuren bij een opzettelijk verrichte handeling;
 • een constructie die voorkomt dat vleesbrokken via de vulopening worden uitgeworpen.

Een guillotine is voorzien van:

 • een passend bedieningssysteem (met 2 handsbediening) waardoor het inwerking stellen van de machine uitsluitend kan gebeuren bij een opzettelijk verrichte handeling.

Een kuipmenger is voorzien van:

 • een passend bedieningssysteem waardoor het inwerking stellen van de machine uitsluitend kan gebeuren bij een opzettelijk verrichte handeling;
  • deksel met veiligheidsschakelaar;
  • een kantelinrichting.

Een spiraalmenger is voorzien van:

 • een passend bedieningssysteem waardoor het inwerking stellen van de machine uitsluitend kan gebeuren bij een opzettelijk verrichte handeling;
 • voldoende opstaande rand langs mengkuip;
 • een deksel met veiligheidsschakelaar;
 • afgeschermde uitstroomopening(en) met veiligheidsschakelaar. Van hieruit mag de mengspiraal niet met de hand bereikbaar zijn.
 • een signalering die aangeeft of er een bak onder de uitstroomopening(en) staat. Als dat niet het geval is, dient de menger nie geopend te worden.

Een coloïdmolen is voorzien van:

 • een passend bedieningssysteem waardoor het inwerking stellen van de machine uitsluitend kan gebeuren bij een opzettelijk verrichte handeling;
 • veiligheidsrek in vultrechter met veiligheidsschakelaar.

Een hefinstallaties is voorzien van:

 • hekwerk rondom het hef gedeelte;
 • slagboom voor de installatie met veiligheidsschakelaar of lichtschermen;
 • bedieningsknop die ervoor zorgt dat, de wagen alleen maar daalt als de knop wordt vastgehouden;
 • wagentjes die beveiligd zijn tegen (uit)vallen uit de hefinstallatie (Nb Zorg voor een regelmatige controle van de werking van de blokkeerrichting van de heffer).

Eisen bij het afwegen van kruiden:

 • Beoordeel de blootstelling van werknemers aan kruiden tijdens het afwegen, vergelijk die met eventuele publieke of privategrenswaarden en pas waar nodig adequate maatregelen toe. (denk bijvoorbeeld aan afzuiging).

Eisen bij gebruik van röntgenstraling:

Bij het gebruik van röntgenstraling, bijvoorbeeld bij het bepalen van het vetgehalte van het product,  gelden de volgende eisen:

Werkgevers dienen hun werknemers zo veel mogelijk te beschermen tegen röntgen- of andere  ioniserende straling. Zij volgen daarbij het Besluit Stralingsbescherming. Enkele belangrijke maatregelen zijn:

 • vergroten van de afstand tussen werknemer en de stralingsbron;
 • beperken van de blootstellingstijd;
 • afschermen van röntgenapparatuur;
 • aanbrengen van waarschuwingssymbolen;
 • aanbieden van heldere veiligheidsvoorschriften;
 • verzorgen van herhaaldelijke instructie en voorlichting over de risico’s en de benodigde maatregelen;
 • verstrekken en dragen van adequate persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • het bedrijf moet een stralingsdeskundige inschakelen of in dienst hebben die minimaal de opleiding Stralingsdeskundige (RTD) niveau 5A heeft.

Wensen

 • Overmatige krachtsinspanning (duwen en trekken) wordt voorkomen.
 • Ongunstige tilsituaties vermijden.
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer