X

Verduurzaming / rokerij / kokerij

Intro / algemeen

In de afdeling verduurzaming worden producten behandeld om ze langer houdbaar te maken en smaak, kleur en geur te geven. Er zijn verschillende verduurzamingprocessen, zoals roken, verhitten (pasteuriseren en steriliseren), fermenteren, drogen en rijpen. Medewerkers sturen vooral het proces aan (procesoperators). Tijdens het vullen en legen van wagens, kasten en kamers wordt fysieke arbeid geleverd. Vaak worden daar ook (elektrische) hulpmiddelen bij gebruikt.

Links

Risico

Veiligheidsrisico's kunnen ontstaan bij werken aan de machines. Lichamelijke belasting in de vorm van tillen, duwen en trekken en langdurig staan is een risicofactor voor de gezondheid van de medewerkers.

Eisen

Eisen in de verduurzamingsafdeling zijn:

 • de omgevingstemperatuur op de afdeling is acceptabel.

Een gesloten ketel is voorzien van:

 • goed sluitende deksel;
 • ontluchting en beluchting op het deksel;
 • beveiligd gasblok;
 • een overdrukbeveiliging en temperatuur-maximaalbeveiliging indien de ketel dubbelwandig is;
 • zodanige handgreep dat het verbrandingsgevaar minimaal is;
 • aftapkraan met vergrendelbare plug;
 • overkookrand op dekplaat;
 • temperatuurregeling.

Een open ketel is voorzien van:

 • beveiligd gasblok;
 • een overdrukbeveiliging en temperatuur-maximaalbeveiliging indien de ketel dubbelwandig is;
 • zodanige handgreep dat het verbrandingsgevaar minimaal is;
 • aftapkraan met vergrendelbare plug;
 • overkookrand op dekplaat;
 • temperatuurregeling.

Een kookkast is voorzien van:

 • goed sluitende deur, die ook van binnenuit te openen is;
 • beveiligde deur die niet te openen is tijdens stoominjectie of een stoominjectie die automatisch wordt uitgeschakeld bij het openen van de deur;
 • temperatuurmeter;
 • reduceerventiel in stoomleiding;
 • afgeschermde stoomleiding;
 • overdrukventiel;
 • afsluitbare watertoevoer.

Een rookkast is voorzien van:

 • goed sluitende deur;
 • deur niet vergrendelbaar i.v.m. gasvorming;
 • temperatuurmeter/regeling;
 • deugdelijke afzuiging;
 • vetopvangplaatsen (bij directe verbranding in de kast);
 • alarmcontact voor overtemperatuur;
 • brandbeveiliging indien een rookgenerator aanwezig is, tenzij er door toepassing van 'koudrook' geen brandgevaar is.

Eisen aan reinigingmiddelen voor de rookkast:

 • Zoek een geschikt reinigingsmiddel dat bij gebruik zo min mogelijk risico’s met zich meebrengt voor gezondheidsschade of hinder bij werknemers;
 • Als hinder of gezondheidsschade niet is uit te sluiten, reinig de rookkast dan buiten de productietijd, geef de personen die reinigen inzage in de betreffende veiligheidsinformatiebladen en geef ze adequate, herhaaldelijke voorlichting en geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.

Een droog- c.q. klimatiseringskast is voorzien van:

 • goed sluitende maar niet vergrendelbare deur;
 • temperatuurmeter/regeling.

Een autoclaaf is voorzien van:

 • duidelijke temperatuur- en drukaanduiding;
 • goed sluitende deksel met vergrendelbaar sluitmechanisme;
 • in goede staat verkerend sluitmechanisme;
 • goed bereikbare afsluiter;
 • verzegeld en niet afsluitbaar overdrukventiel;
 • reduceerventiel op stoomleiding;
 • afblaasventiel met opening op veilige plaats;
 • afgeschermde stoomleiding;
 • goedkeuring door keuringsdienst;
 • veiligheidssticker.

Wensen

 • Langdurig staand werken (meer dan twee uur achtereen) of eenzijdige fysieke belasting moet worden voorkomen.
 • Ongunstige tilsituaties vermijden, bijvoorbeeld tijdens het vullen van ketels, wagens, kasten en kamers, door gebruik te maken van elektrische pallettrucks of andere elektrische hulpmiddelen.

 

ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer