X

Uitbenerij / uitsnijderij / veredeling

Datum laatste wijziging: 17-08-2017

Intro / algemeen

In de uitbenerij worden karkasdelen ontdaan van alle delen die bij de verdere bewerking overbodig zijn. Het vlees wordt daarna weer opgedeeld in kleinere stukken.

Links

Risico

 • Veiligheidsrisico's kunnen ontstaan bij werken aan de machines en het werken met messen en aan machines (snijgevaar, in contact komen of gegrepen worden door draaiende delen). Ook lichamelijke belasting is een risicofactor voor medewerkers: tillen, duwen en trekken, repeterende handelingen en langdurig staan.

Eisen

Eisen voor de uitbenerij en uitsnijderij algemeen (varkens en runderen/kalveren):

- Een beenderpers dient te zijn voorzien van:

 • gesloten vulopening als de machine in bedrijf is;
 • afgeschermde uitstroomopening;

- Eisen bij een elektrische vliesmachine zijn:

 • Een elektrische vliesmachine is voorzien van een voetbeveiliging en een noodstop;
 • Bij werkzaamheden aan de elektrische vliesmachine dragen medewerkers speciale vlieshandschoenen

Specifieke eisen voor de uitbenerij varkens:

- Eisen bij het ontzwoerden zijn:

 • medewerkers dragen nauwsluitende kleding tijdens werken met de afzwoerdmachine (loshangende kleding kan in machine worden getrokken).
 • hand/arm beveiliging is vereist
 • de afzwoerdmachine is voorzien van een noodstop;

- Eisen bij het trimmen zijn:

- Eisen bij een intouwapparaat dient zijn:

 • Zorg dat een signaallampje oplicht bij een ingeschakelde machine;
 • De intouwmachine is voorzien van een noodstop.
 • Zorg voor een instructie van medewerkers voordat ze met de intouwmachine gaan werken. Besteed daarin aandacht aan de volgende onderdelen:
  - Voorkom los en/of wijd zittende kleding
  - Steek nooit je hand in of onder de machine
  - Blijf met handen en armen uit de buurt van de intouwnaald
 • Zie verder de  machine-instructiekaart over intouwmachines bij de goede praktijk “Machine-instructiekaart”

Overweeg ter vermindering van het geluidsniveau:

 • Aanpassen of vervangen van lawaaiige karbonadezagen;
 • Toepassen kunststof werkbladen of ‘ontdreunde’ roestvaste werkbladen.

Wensen

 • Ongunstige tilsituaties vermijden.
 • Wenselijk is dat een uitbener meerdere snitten beheerst, zodat er enige taakroulatie mogelijk is.
 • Langdurig staand werken (meer dan twee uur aaneen) of eenzijdige fysieke belasting zo veel mogelijk voorkomen.
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer