X

Ontvangst

Datum laatste wijziging: 28-10-2015

Intro / algemeen

In de afdeling ontvangst worden de aangeleverde grondstoffen en diverse soorten vlees ontvangen en beoordeeld. De grondstof wordt verdeeld over de productielijnen. Ontvangen vlees wordt eventueel eerst ontdooid of opgeslagen in de koelcel.

Links

Risico

Veiligheidsrisico's kunnen ontstaan bij het laden en lossen van vrachtwagens en het rijden met laad- en losvoertuigen. Lichamelijke belasting in de vorm van tillen, duwen en trekken en langdurig staan is een risicofactor voor de gezondheid van de medewerkers. Gezondheidrisico's kunnen ontstaan door vocht, koude maar ook stof.

Eisen

Eisen bij de ontvangst van grondstoffen en vlees zijn:

 • de medewerker beschikt over hulpmiddelen zoals: laadlift of laadplatform, manipulator om vleesproducten uit vrachtwagen te tillen en/of een elektrische pallettruck of een vorkheftruck;
 • voorkomen van veiligheidsrisico's zoals getroffen worden door vallende vleesdelen;
 • er zijn gescheiden transportroutes voor mensen en productstromen;
 • maatregelen zijn genomen ter preventie van tocht en koude.
 • er wordt voldaan aan de vereisten zoals die zijn opgenomen in de richtlijn Hijs- en hefmiddelen

Eisen bij het werken met een laadlift zijn:

 • bedieningsmiddelen zijn zodanig geplaatst dat bediening veilig kan gebeuren en de beweging van het hefvlak goed kan worden waargenomen;
 • ongewild in beweging komen van het hefvlak is uitgesloten;
 • maximaal hefvermogen is aangegeven;
 • veiligheidsmarkering (geel/zwarte schrikstrepen) op bewegende delen;
 • voorkomen van kantelen of bezwijken van de lift door onvoldoende stabiliteit, te zware belading of ondeskundig gebruik;
 • voorkomen van vallende voorwerpen, geraakt worden door obstakels;
 • voorkomen van klem- of knelgevaar.

Wensen

 • Overmatige krachtsinspanning (duwen en trekken) wordt voorkomen.
 • Ongunstige tilsituaties vermijden.
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer