X

Deegmakerij/worstmakerij

Datum laatste wijziging: 17-08-2017

Intro / algemeen

Tijdens de fabricage worden verschillende vleessoorten en ingrediënten samengevoegd en verder verkleind tot de uiteindelijke grondstof in de vorm van deeg voor het samengestelde product. Het deeg wordt aansluitend verpakt in darm, blik of glas. Er worden diverse soorten cutters gebruikt, bijvoorbeeld open en gesloten cutters, mixers, blenders.

Links

Risico

Veiligheidsrisico's kunnen ontstaan bij werken aan de machines. Lichamelijke belasting in de vorm van tillen, duwen en trekken en langdurig staan is een risicofactor voor de gezondheid van de medewerkers.

Eisen

Een cutter dient te zijn voorzien van:

  • veiligheidsvoorziening zoals beschreven in de richtlijn: 'Cutter'.
  • Plaats ter vermindering van de blootstelling aan hoge geluidsniveaus de cutters zo mogelijk gescheiden van andere werkplekken.

 Een stopmachine is voorzien van:

  • vultrechter die voldoende hoog/diep is óf die voorzien is van een veiligheidsdeksel en veiligheidsschakelaar; óf:
  • een hoge vultrechter met een opstap die voorzien is van een beveiliging; zodra deze uitgeklapt is valt de stopbus uit.

Wensen

  • Langdurig staand werken (meer dan twee uur achtereen) of eenzijdige fysieke belasting moet worden voorkomen.
  • Ongunstige tilsituaties zoveel mogelijk vermijden, bijvoorbeeld tijdens het tillen van worsten.
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer