X

Verpakking en inpak

Datum laatste wijziging: 17-08-2017

Intro / algemeen

In de verpakking worden producten voor latere verkoop aan consumenten of grootgebruikers verpakt in plastic kratten, plastic bakken (dolavs), kartonnen dozen, folie of blik. Verpakking vindt plaats in diverse verschillende formaten en methoden. Door de inpakafdeling wordt het product in kratten of dozen gedaan, voor expeditie of opslag.

Links

Risico

Veiligheidsrisico's kunnen ontstaan bij werken met de machines. Lichamelijke belasting in de vorm van tillen, duwen en trekken en langdurig staan is een risicofactor voor de gezondheid van de medewerkers.

Eisen

Om de lichamelijk belasting te bewaken dient er gewerkt te worden volgens de specifieke eisen vermeld in de thema’s fysieke belasting, tillen en dragen, duwen en trekken en repeterende handelingen.

Inpakmachines, hef en hijsmiddelen, e.d. moeten voldoen aan de eisen gesteld in ‘Machineveiligheid’ en specifieke richtlijnen, zoals: Hijs- en hefmiddelen.

Een inpak/seal machine of vacuüm verpakkingsmachine en een dompelaar is voorzien van:

 • afschermkappen met veiligheidsschakelaar;
 • tweehandbediening (bij de vacuümmachine);
 • deugdelijke aansluiting op transportsystemen;
 • afgeschermde aandrijving;
 • een onbereikbaar verwarmingselement;
 • een algemene noodstop.

Een palettiseermachine is voorzien van:

 • hekwerk rondom;
 • slagboom voor de installatie met veiligheidsschakelaar.

Eisen aan de felsmachine

De felsmachine beschikt over de volgende voorzieningen:

 • Draaiende delen zijn afgeschermd;
 • Het aanzetten van de felsmachine kan alleen plaatsvinden door tweehandenbediening;
 • De geschakelde aanvoerbandjes zijn schadevrij, zodat er geen ruimte ontstaat voor beklemming;
 • Er is een goed bereikbare noodstop aanwezig.

Eisen aan de autoclaaf    

Een autoclaaf is voorzien van:

 • duidelijke temperatuur- en drukaanduiding;
 • goed sluitende deksel met vergrendelbaar sluitmechanisme;
 • in goede staat verkerend sluitmechanisme;
 • goed bereikbare afsluiter;
 • een verzegeld en niet afsluitbaar overdrukventiel;
 • reduceerventiel op stoomleiding;
 • afblaasventiel met opening op veilige plaats;
 • afgeschermde stoomleiding;
 • goedkeuring door keuringsdienst;
 • veiligheidssticker.

Eisen bij het steriliseren:

Als bij het steriliseren gebruik gemaakt wordt van een korf om blikjes in de autoclaaf te hijsen of te transporteren, is het beter dat daar géén gaten inzitten, maar gleuven. Bij het uithalen van de blikjes kunnen anders vingers bekneld raken in zo’n gat door de omhooggeduwde blikjes. Als toch één of meer korven met gaten worden gebruikt, is het zaak om het proces van het eruit halen van de blikken e.d. volledig te automatiseren in een afgesloten systeem, of anders te zorgen voor een dusdanige afscherming dat werknemers niet met hun vingers bij de gaten kunnen komen.

Eisen bij het tillen van folierollen:

Bij het opzetten van folierollen kan er sprake zijn van overmatige tilbelasting.  Dat is in ieder geval aan de orde als de folierollen zwaarder zijn dan 23 kilo. Maar er kan bij lagere gewichten ook sprake zijn van overbelasting: als de folierol ver van het lichaam wordt getild, of met gedraaide rug, of boven dan wel onder heuphoogte.

Overmatige tilbelasting wordt tegengegaan:

 • Ofwel zijn de gewichten van de folierollen zodanig verminderd dat er geen sprake meer is van overbelasting. Zie daarvoor de werkwijzer Fysieke Belasting (werkwijzer);
 • Ofwel bij het opzetten van deze folierollen wordt gebruik gemaakt van tilhulpmiddelen die de tilbelasting verminderen.

  

 • Zorg bij het verpakken in kratten dat rollenbanen of banden goed onderhouden worden, en dat relatief zachte rollen worden toegepast. Voer eventuele vultafels voldoende zwaar uit (dik kunststof in plaats van RVS beplating) om het geluid bij het opzetten van kratten te beperken.
 • Medewerkers instrueren niet onnodig te ‘gooien’ met lege of gevulde kratten;
 • Bij het doorplaatsen van kratten op afvoerband of rollenbaan het hoogteverschil tussen vultafel en afvoerband of -baan minimaliseren en aanslagen aan achterzijde van de afvoerband of –baan voldoende zwaar uitvoeren om resonantie en geluidafstraling te verminderen. Aanslagen eventueel voorzien van hydraulische stootdempers of een dempende materiaal (zie ook: GOEDE PRAKTIJK> Verminderen van stoot- en valgeluiden).
 • Sealmachines en etiketteermachines periodiek onderhouden, juist afstellen en pneumatische onderdelen (ventielen) voorzien van persluchtdempers, idealiter een onder of boven de machine geplaatste verzameldemper waarop door middel van persluchtslangen meerdere ventielen zijn aangesloten (zie ook: Richtlijn Geluidsvermindering bij perslucht en GOEDE PRAKTIJK Verzameldemper bij perslucht).
 • Vermindering geluid bij transport van blikken en glazen; In conservenbedrijven is het transport van blikken en vooral glazen potten ook een grote bron van geluid. Voorkom zoveel mogelijk dat de verpakkingen tegen elkaar kletteren, door goed afgestemd transport en door de banen niet onder de verpakkingen door laten draaien als de doorvoer stokt.

Wensen

 • Langdurig staand werken (meer dan twee uur achtereen) of eenzijdige fysieke belasting moet worden voorkomen.

 • Ongunstige tilsituaties vermijden, bijvoorbeeld tijdens het palletiseren.

NB Onderstaande ‘wensen’ zijn bij een dagdosis van 85dB(A) of hoger, verplichte onderdelen van de afweging welke maatregelen redelijkerwijs genomen moeten worden, om de geluidsbelasting terug te dringen. Bij die afweging wordt de arbeidshygiënische strategie gevolgd. (link maken naar de richtlijn Arbeidshygiënische strategie).

 • Laat, met het oog op geluidsblootstelling werkzaamheden bij voorkeur niet plaats vinden in ruimten of in open verbinding met ruimten waarin machinale bewerkingen plaatsvinden
 • Aan- en afvoerbanden verdienen doorgaans de voorkeur boven rollenbanen als daarbij wordt gekozen voor stille aandrijvingen en juist onderhoud van installaties. Verder dient te worden voorkomen dat banden in bedrijf zijn wanneer er geen kratten op zijn geplaatst;
 • Breng -voor zover de hygiëne-eisen dat toelaten- aan plafond en wanden van de ruimte een geluidsabsorberend materiaal aan (zie ook: GOEDE PRAKTIJK> Geluidsabsorberende muren, plafonds en baffles).
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer