X

Voorlichting over werkdruk

Datum laatste wijziging: 20-03-2019

Intro / algemeen

Wie tijdig signalen van werkdruk bij zichzelf opmerkt, kan iets doen, nog voordat het tot negatieve gevolgen leidt. En voor leidinggevenden is het goed om signalen van medewerkers met een hoge werkdruk tijdig te herkennen en te weten hoe dan te handelen.

Links

Effecten

Een goede voorlichting over werkdruk heeft een preventief effect. Werkdruk kan gezond blijven en negatieve gevolgen kunnen voorkomen worden.

Aanpak

  • Kies een vorm van voorlichting die bij het bedrijf en de medewerkers past.
  • Vertel medewerkers hoe ze signalen van werkdruk bij zichzelf kunnen herkennen. Hiervoor kan de Checklist Anders dan anders goed helpen.
  • Bespreek ook met medewerkers wat je van elkaar verwacht bij signalen van werkdruk. Vertel welke mogelijkheden en maatregelen er binnen het bedrijf zijn als zij eens niet lekker in hun vel zitten.
  • De voorlichting is uit te breiden door met elkaar in gesprek te gaan over waar werkdruk vandaan komt en hoe het verminderd zou kunnen worden.
  • Laat leidinggevenden een training geven over het herkennen van werkdruk bij medewerkers en over de aanpak daarvan.

Meer info

Door medewerkers voor te lichten over werkdruk voldoe je aan een wettelijke plicht van voorlichting. Zie ook de richtlijn Voorlichting en onderricht.

Voorbeelden

Voorbeeld 1: Werkdruk als arbothema

'Vier maal per jaar behandelen wij een specifiek arbothema. Mesveiligheid, hygiëne, machineveiligheid. De komende periode staat werkdruk in de schijnwerpers. We hebben het uitgesplitst in twee thema's: zorg voor elkaar en slimmer organiseren. We stimuleren medewerkers om aandacht voor elkaar te hebben, en het ook te bespreken als je even niet zo lekker in je vel zit. En we vragen in workshops wat er slimmer georganiseerd kan worden. Ongelofelijk, zo veel ideeën als we al verzameld hebben. Medewerkers voelen zich weer echt betrokken bij het bedrijf'.

Voorbeeld 2:  Toolboxmeetings leiden tot A4-tje aan de muur

'Ik organiseer regelmatig toolboxmeetings. Tijdens werktijd komen zo'n 10 à 15 medewerkers beurtelings bij me langs. Wat we bespreken past op 1 A4tje, en dat hangen we aan de muur op de afdeling en het komt ook in het handboek.'

ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer