X

Machine-instructiekaarten

Datum laatste wijziging: 11-01-2021

Intro / algemeen

Op machine-instructiekaarten kunnen medewerkers op een duidelijke manier zien wat de risico's van een bepaalde machine zijn en hoe daarmee veilig en gezond om te gaan. Doel is het voorkomen van ongevallen en ook het verminderen van fysieke belasting. Machine-instructiekaarten zijn bij voorkeur aanwezig in de buurt van de betreffende machine. Deze kaarten kunnen ook gebruikt worden bij de arbovoorlichting.

Zie als voorbeeld een machine-instructiekaart over een intouwmachine of over omgaan met chemicaliën.

Activiteiten

 •  Alle werkzaamheden met machines

Links

Specificaties

Randvoorwaarden voor gebruik

 • In de machine-instructiekaarten zijn minimaal de veiligheidsaspecten uit de gebruiksaanwijzing van de CE-gemarkeerde machine opgenomen.
 • Machine-instructiekaarten dienen door een deskundig persoon te worden opgesteld in samenspraak met ervaren medewerkers
 • Deze kaarten richten zich niet alleen op veiligheidsaspecten maar ook vermindering van geluidsoverlast en op fysieke belasting. Denk bij dat laatste bijvoorbeeld aan hoe met goede werkhouding gewerkt kan worden en aan mogelijkheden om tilbelasting te verminderen.
 • Machine-instructiekaarten moeten in meerdere talen beschikbaar zijn of zodanig voorzien zijn van beeldtaal (zoals pictogrammen en foto’s), dat ze door anderstaligen kunnen worden begrepen.
 • Machinekaarten winnen aan kracht als ze meerdere foto's uit de eigen praktijk bevatten.
 • Denk bij het opstellen van de machine-instructiekaarten ook aan het veilig en gezond uitvoeren van werkzaamheden als schoonmaak en onderhoud.
 • De kaarten moeten na wijzigingen aan de machines, procedures of bij nieuwe inzichten worden aangepast.

Invoeringstermijn

 • Korte termijn

Effecten

Arbo effecten

 • Vermindering van ongevallen met machines
 • Vermindering van fysieke belasting bij het werken met machines

Voordelen voor bedrijf en/of werknemers

 • Minder ongevallen
 • Meer arbokennis bij de uitvoerende medewerkers

Nadelen voor bedrijf en/of werknemers

 •  Tijdsinvestering om de machinekaarten op te stellen en actueel te houden.
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer