X

Afspraken werksnelheid handmatige machinegebonden handelingen

Datum laatste wijziging: 22-03-2018

Intro / algemeen

 • Goede afspraken maken over de maximale werksnelheden die veiligheids- en gezondheidskundig acceptabel zijn met het oog op de belastbaarheid en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. In de praktijk blijkt het maken van afspraken vaak lastig o.a. door de grote verschillen tussen verschillende mensen en in werkzaamheden.
 • Door het afspreken van (gezondheidskundige) werksnelheidsnormen voor verschillende werkzaamheden ontstaat voor alle partijen duidelijkheid. Extremen in werksnelheid worden geëlimineerd.
 • Bedenk dat een hogere snelheid lang niet altijd leidt tot een hoger rendement. Te hoge snelheid kan immers leiden tot te een te zware fysieke belasting, verminderde prestaties, uitval en verlaging van de kwaliteit.
 • Een hoge snelheid kan er toe leiden dat medewerkers met de band mee gaan lopen. Bij snijdende werkzaamheden kan dat tot steekincidenten leiden. Houd daarom rekening met de eisen m.b.t. de werkplek bij snijwerkzaamheden in de richtlijn Werkplekken inrichten.

Activiteiten

Oplossing is geschikt voor repeterend werk en tempogebonden werk (bijvoorbeeld lopende band) vaak in combinatie met inpak- of snijwerkzaamheden.

Links

Specificaties

Technische gegevens

 • N.v.t.

Randvoorwaarden voor gebruik

 • Objectief vaststellen wat de optimale werksnelheid is, ondermeer door kwaliteitsmetingen te doen.
 • Introductie van deze norm.
 • Betrokkenheid ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging en draagvlak van werknemers is van belang.

Invoeringstermijn

 • Middellange termijn.

Effecten

Arbo effecten

 • Preventieve maatregel om kans op veiligheidsincidenten (bijvoorbeeld met mes) te voorkomen.
 • Preventieve maatregel om fysieke overbelasting te voorkomen (RSI, werkhouding, tillen).
 • Preventieve maatregel om ongunstige gevolgen van kort cyclische arbeid te voorkomen.
 • Minder vermoeidheid en meer alertheid bij medewerkers.
 • Extremen in werksnelheid worden geëlimineerd.

Voordelen voor bedrijf en / of werknemers

 • Betere kwaliteit van werk.
 • Betere kwaliteit van product.
 • Minder fysieke klachten medewerker.

Nadelen voor bedrijf en / of werknemers

 • Tijd voor overleg en metingen en eventuele kosten voor de adviseur.
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer