X

Transportbanen en lopende banden

Datum laatste wijziging: 11-01-2021

Intro / algemeen

Het transport van geslachte dieren is veelal geautomatiseerd. Naast de banen zelf wordt ondermeer gebruik gemaakt van corveyors, jakobsladders, wissels en elevators.  Tijdens het transport over lopende banden vinden verschillende bewerkingen plaats.

Links

Risico

Er zijn veiligheidsrisico's bij transportbanen zoals gegrepen worden door of in contact komen met draaiende delen. Bij het werken aan transportbanen en lopende banden is een goede werkhouding van belang zodat de lichamelijke belasting beperkt wordt.

Eisen

Eisen t.a.v. de veiligheid van transportbanen zijn:

 • machines voldoen aan de eisen gesteld in de algemene richtlijn voor MachineveiligheidHierin staat ondermeer vermeld welke extra voorzieningen er moeten worden getroffen voor onderhoud, omstellen en schoonmaken.
 • elke inschakeling van een transportsysteem waarbij werknemers knel- of snijgevaar lopen wordt automatisch voorafgegaan door een geluid- en/of lichtsignaal
 • elke transportbaan of lopende band is voorzien van één of meerdere noodstoppen.
 • als een transportsysteem niet goed schoongemaakt kan worden bij stilstand dient er een 'schoonmaakstand' aanwezig te zijn; zodat het systeem tijdens het schoonmaken op een traag tempo draait of ze zijn zodanig geconstrueerd dat er geen veiligheidsrisico's kunnen optreden.
 • draaiende delen waarmee men in aanraking kan komen met een risico om afgekneld of gegrepen te worden, zijn afgeschermd.  Bij afschermingen worden de minimale veiligheidsafstanden aangehouden zoals aangegeven in NEN EN 349. Uitstekende delen, scherpe hoeken en randen dienen zoveel mogelijk te worden voorkomen.
 • speciale aandacht is vereist voor plaatsen waar twee lopende banden naar elkaar toe draaien, omdat daar bv een mouw of hand ingetrokken kan worden. Voorkom deze situatie en als dat redelijkerwijs niet mogelijk is, zorg dan voor een afscherming, rekening houdend met de hierboven genoemde veiligheidsafstanden.
 • betrokken medewerkers dienen instructie te krijgen over veilig schoonmaken van deze arbeidsmiddelen.
 • als het transport plaatsvindt over werkplekken heen, kunnen mensen getroffen worden door vallende voorwerpen (karkas, haken). Om dit te voorkomen moeten voorzieningen worden getroffen, bijvoorbeeld opvangroosters;
 • bij wissels dient een wisselbeveiliging aanwezig te zijn ter voorkoming van vallende dieren;
 • om ongewilde terugloop bij een onderbreking van het transport te voorkomen, moeten terugloopstops aangebracht worden;
 • werkplekken, bedieningsplaatsen en onderhoudspunten moeten veilig bereikbaar zijn;
 • de vloeren moeten voldoende stroef zijn.

Eisen t.a.v. de ergonomie van de lopende band systemen en transportbanen zijn:

 • handelingen vinden in een logische en vloeiende volgorde plaats;
 • de werkhoogten zijn dusdanig dat iedereen, korte en lange medewerkers, in een rechte werkhouding kunnen werken. Dit kan worden bereikt door het plaatsen van bordesjes bij de band of het plaatsen van in hoogte verstelbare werkstoelen;
 • ver reiken en/of met geheven bovenarmen werken, wordt voorkomen;
 • er is voldoende beenruimte en voetruimte;
 • gedraaide werkhoudingen worden voorkomen: de medewerker kan recht voor de band staan of zitten;
 • de geluidsniveaus die de machine produceert zijn < 80 dB(A). Indien medewerkers toch blootstaan aan schadelijke geluidsniveaus beschikken zij over beschermingsmiddelen;
 • de machine zorgt niet voor te hoge lichaamstrillingen.

Wensen

 • Werkzaamheden aan de band kunnen bij voorkeur zowel staand als zittend worden uitgevoerd.
 • Ongunstige tilsituaties worden zoveel mogelijk vermeden.
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer