X

Daglicht en verlichting

Datum laatste wijziging: 04-07-2017

Intro / algemeen

Daglicht is van invloed op het welbevinden van medewerkers. Verlichting is nodig voor het ontspannen werken en ook voor de veiligheid

Links

Risico

Daglichttoetreding en uitzicht door ramen zijn van invloed op het comfort en welbevinden van medewerkers. Wanneer er te weinig licht op het werk valt, moeten de ogen zich meer inspannen, waardoor (oog)vermoeidheid en/of hoofdpijn kan ontstaan. Een werkruimte, waarin het lichtniveau kleiner is dan 200 lux, wordt meestal als somber verlicht ervaren.
In noodsituaties, als de verlichting uitvalt, is het van belang de vluchtwegen en nooduitgangen goed zichtbaar te houden.

Eisen

  • Indien mogelijk moet er zoveel mogelijk daglicht in de werkruimte binnenkomen, zonder dat dit tot overlast leidt. Plaats waar nodig zonwering.
  • Werkplekken en gangen moeten gedurende de aanwezigheid van de werknemers voldoende en doelmatig verlicht zijn door daglicht, door kunstlicht of door een combinatie van beiden. De verlichting is op een sterkte dat iedereen goed zicht heeft om zich door de gebouwen te bewegen en werkzaamheden te verrichten. (Let daarbij ook op de schoonmaak).
  • De kleur van het kunstlicht mag de waarneming niet negatief beïnvloeden;
  • Het licht moet goed verdeeld zijn en mag niet flikkeren.
  • De verlichting zorgt er ook voor dat men zich in en om de gebouwen niet onveilig voelt. Dit laatste geldt vooral in trappenhuizen, fietsenstallingen enz.
  • Op plaatsen waar details waargenomen moeten worden (lezen van opschriften, tekst lezen, kleur van vlees beoordelen, onderhoud en instellen van machines, e.d.) wordt lokaal bij verlicht.
  • Bij het uitvallen van verlichting moeten vluchtwegen en nooduitgangen die verlichting behoeven met noodverlichting te zijn uitgerust. De sterkte moet voldoende zijn en minimaal 1 lux, gedurende 60 minuten, op vloerhoogte.
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer