X

Onderhoud en schoonmaak door medewerkers

Datum laatste wijziging: 11-01-2021

Intro / algemeen

 • Medewerkers die apparatuur/machines bedienen krijgen meer verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van klein onderhoud en omstellen van de apparatuur (en/of)
 • Medewerkers die apparatuur/machines bedienen krijgen meer verantwoordelijkheid voor zelf schoonmaken van de eigen werkplek.
 • Verschillende uitvoeringsvormen zijn mogelijk:
  • Op hele kleine schaal: bijvoorbeeld door medewerkers zelf de werkbladen van een snijtafel te laten verwisselen (i.v.m. hygiëne-eisen).
  • Heel vergaand: volledige verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken van de machines inclusief oplossen storingen, afstellen en omstellen bij ander product. Dit werkt meestal alleen als er vaste teams worden geformeerd voor een bepaalde lijn of groep machines.
 • Hetzelfde geldt voor de schoonmaak van machines. De medewerkers kunnen zelf verantwoordelijk gemaakt worden voor het schoonmaken van de machine en hun werkplek.

  NB. In geval van ondeskundigheid en het ontbreken van procedures kan het onderhouden en schoonmaken van machines door medewerkers grote risico’s met zich meebrengen. Bijvoorbeeld als verzuimd wordt machines uit te schakelen, drukloos en spanningsloos te maken. En te zorgen dat een uitgeschakelde machine tijdens werkzaamheden niet door een ander wordt aangezet (zie ondermeer de eisen met betrekking tot ‘Lock out, Tag out, Try out in de richtlijn Aanpak Machineveiligheid)

Activiteiten

 • De oplossing is geschikt voor machinegebonden handelingen (repeterend werk).

Links

Specificaties

Technische gegevens

 • N.v.t.

Randvoorwaarden voor gebruik

 • De werkgever moet vastleggen:
   - Wat zijn de opgedragen onderhoudshandelingen per machine?
   - Over welke deskundigheden en competenties een medewerker moet beschikken om deze
     handelingen veilig en gezond uit te kunnen voeren
  -  Wanneer onderhoud moet plaats vinden (onderhoudsschema)
  -  Hoe het onderhoud moet plaats vinden; volgens werkwijze en met welke hulpmiddelen.

Invoeringstermijn

 • Middenlange termijn.

Effecten

Arbo effecten

 • Positief effect op fysieke belasting doordat de blootstellingduur korter wordt (RSI, statische werkhouding).
 • De kwaliteit van het werk van de medewerkers verbetert door de grotere taakinhoud.
 • De werkdruk/piekdrukte van de medewerkers van de TD vermindert.

Voordelen voor bedrijf en / of werknemers

 • Storingen worden eerder opgepakt, omstellen gaat sneller etc.
 • Medewerkers hebben meer regelmogelijkheden via preventief ingrijpen aan de machine.
 • Medewerkers zijn betere gesprekspartners bij het maken van de planning.
 • Medewerkers zijn betere gesprekspartners bij investeringen in het bedrijf.
 • Betere fysieke gesteldheid van medewerkers met minder kans op verzuim.
 • Minder kans op (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid.

Nadelen voor bedrijf en / of werknemers

 • Risico op gebied van hygiëne: professioneel bedrijf maakt beter schoon (kwaliteitsgaranties).
 • Minder technisch opgeleide mensen kunnen eventueel meer fouten maken.
 • Medewerkers zonder of met een geringe opleiding kunnen vaak niet meekomen en krijgen dan door de grotere verantwoordelijkheden een verhoogde werkdruk en stress.
 • Formeren van vaste teams voor een lijn en scholen van de medewerkers is duur. Meestal is er een meerjarig programma nodig om dit concept te implementeren.
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer