X

Micropauzes op de werkplek

Datum laatste wijziging: 11-01-2021

Intro / algemeen

Ter afwisseling van lichamelijk zwaar of eenzijdig werk en ter preventie van gezondheidsklachten is het van belang om frequent te pauzeren. Dit kan worden bereikt door de medewerker vaker in de gelegenheid te stellen om het lichaam te ontspannen:

 • Eens in de twintig minuten het lichaam een aantal seconden te ontspannen door bijvoorbeeld een klein rondje te lopen op de werkplek (micropauzes).
 • Het werk te onderbreken met een extra pauze van 5 minuten na maximaal een uur of met een extra pauze van tien minuten na maximaal twee uur.

Activiteiten

 • De oplossing is geschikt voor alle activiteiten

Links

Specificaties

Technische gegevens

 • N.v.t.

Randvoorwaarden voor gebruik

 • Voor de pauzes van 5 en 10 minuten dient een pauzeruimte in de buurt van de werkplek aanwezig te zijn.
 • De medewerkers moeten zich ervan bewust worden dat het beter is om vaker kort te pauzeren dan één keer lang achter elkaar.
 • Bij een volcontinu productieproces moet worden nagedacht over de mogelijkheden hoe pauzerende medewerkers te vervangen.
 • Maatregelen zoals onderbrekingen van het werk (micropauzes), die worden genomen om de fysieke belasting tot een acceptabel niveau te brengen, behoren tot werktijd.

Invoeringstermijn

 • Korte termijn.

Effecten

Arbo effecten

 • Door lichamelijk belastend of eenzijdig werk vaker te onderbreken, bestaat minder kans op gezondheidsklachten.

Voordelen voor bedrijf en / of werknemers

 • Het lijkt tegenstrijdig, maar bewezen is dat het onderbreken van het werk met een extra pauze (5 minuten per uur of 10 minuten per twee uur) een gunstig effect heeft op de productiecapaciteit.
 • Minder kans op fysieke klachten medewerker door het lichaam vaker de gelegenheid te geven om te ontspannen en te herstellen.
 • Door het frequent pauzeren structureel binnen het bedrijf door te voeren bestaat op termijn minder kans op verzuim.

Nadelen voor bedrijf en / of werknemers

 • Organisatorische maatregelen om bij volcontinue processen pauzerende medewerkers te vervangen.
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer