X

Gezondheidsbeleid

Datum laatste wijziging: 22-03-2018

Intro / algemeen

Met een gezondheidsbeleid stimuleert een bedrijf een gezonde levensstijl onder de medewerkers: meer bewegen, minder roken, minder gebruik van alcohol en andere verdovende middelen, en gezondere en meer gevarieerde voeding.

Gezondheidsbeleid kan bijvoorbeeld bestaan uit de volgende elementen:

 • Voorlichting over gezonde en ongezonde leefgewoontes
 • Het stimuleren van sport en beweging door werknemers
 • Het stimuleren van fietsgebruik voor woon-werkverkeer
 • Aanpassing van het assortiment in de kantine
 • Het invoeren van een prijsbeleid in de kantine dat gezonde producten goedkoper maakt en ongezonde producten duurder
 • Het aanbieden van trainingen om te stoppen met roken of te minderen met andere ongezonde leefgewoontes
 • Het verminderen van alcoholgebruik tijdens bedrijfsbijeenkomsten
 • Het opnemen van lifestyle-vragen in het PAGO/PMO, gekoppeld aan de mogelijkheid tot een vertrouwelijk gesprek met een bedrijfsarts

Activiteiten

 • Oplossing is geschikt voor alle medewerkers

Links

Specificaties

Technische gegevens

 • N.v.t.

Randvoorwaarden voor gebruik

 • Gezondheidsbeleid is gericht op het stimuleren van gezonde leefgewoontes, niet op het voorschrijven daarvan. Lifestyle blijft een privézaak van werknemers, zolang zij hun functie naar behoren blijven uitvoeren. Pas bij aantoonbaar disfunctioneren van een werknemer bijvoorbeeld door overmatig alcoholgebruik of door andere ongezonde leefgewoonten kan de medewerker op zijn lifestyle worden aangesproken.
 • Gezondheidsbeleid komt niet in de plaats van een preventieve aanpak van werkgebonden oorzaken van ziekte. Het is er een aanvulling op.
 • Als bij een PAGO/PMO ook lifestylevragen zijn opgenomen in de vragenlijsten, is vooraf duidelijk gemaakt wat er precies met de resultaten gebeurt en hoe ze worden bekend gemaakt. In ieder geval wordt zorgvuldig met de privacy omgegaan. De uitkomsten van de vragenlijsten mogen binnen het bedrijf nooit te herleiden zijn tot personen.
 • Het inzetten van vragenlijsten met lifestyle-vragen kan alleen plaats vinden na instemming van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.
 • Regelingen op het gebied van gezondheidsbeleid kunnen alleen ingevoerd, gewijzigd of ingetrokken worden na instemming van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

Invoeringstermijn

 • Middellange termijn.

Effecten

Arbo effecten

 • Bevordering van lichamelijke, psychische en sociale conditie.

Voordelen voor bedrijf en / of werknemers

 • Gezondheidswinst.
 • Minder verzuim.
 • Hogere arbeidsproductiviteit.

Nadelen voor bedrijf en / of werknemers

 • Kosten, voor opzetten en uitvoeren van het gezondheidsbeleid

Zie ook

Ter inspiratie is een online hulpmiddel beschikbaar: het BRAVO-kompas.

 • het geeft informatie, instrumenten en praktijkvoorbeelden voor gezondheidsbeleid;
 • met specifieke aandacht voor de vijf BRAVO thema's: Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning;
 • het biedt bij elke thema nuttige informatie en een stappenplan; een raamwerk voor het op maat maken van het beleid voor de eigen organisatie.
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer