X

Hef-/ kiepinstallatie

Datum laatste wijziging: 11-01-2021

Intro / algemeen

Een hef-/kiepinstallatie wordt gebruikt om een gevulde normwagen of kuip te heffen en te legen in een vleesverwerkingsmachine.

Links

Risico

Als een medewerker zich in de nabijheid van een werkende hef-/kiepinstallatie bevindt kan er letsel ontstaan als de medewerker:

 • klem komt tussen de dalende kuip/wagen en de vloer;
 • in contact komt met de aandrijfdelen (vingers tussen ketting en tandwielen of staalkabel en poelies of tussen stangenmechanismen);
 • getroffen worden door vallende machine, kuip of wagen en/of inhoud.

Eisen

Algemene eisen:

   • Gebruik alleen een hef-/kiepinstallatie met een deugdelijke constructie/integriteit, die voldoet aan de geharmoniseerde norm NEN-EN 13288;
   • Zet de installatie deugdelijk vast op de vloerconstructie;
   • Volg bij het gebruik van de machine de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing op;
   • Neem periodieke keuring en onderhoud op in het onderhouds- en keuringssysteem.
   • De eindposities van de hoogtebeweging moeten zijn voorzien van eindschakelaars om te ver door bewegen te voorkomen;

De bevestiging van de kuip/kar of andere last moet door middel van een vergrendeling worden geborgd, zodat de kuip/kar niet uit de houder kan vallen. Bijvoorbeeld door de normwagen automatisch door middel van een veer te vergrendelen op het moment dat de lift de wagen van de vloer heft. (zie foto)

Eisen m.b.t. het voorkomen van knel- en pletgevaar
De toegang tot de gevaarlijke knel-/pletzone onder de dalende machine of kuip/kar of andere last moet worden voorkomen:

 • Door een vast hekwerk/leuningwerk rondom de machine toe te passen dat voorzien is van een toegangsdeur met blokkeerfunctie;  of
 • Door een vasthoudbediening (HOLD-TO-RUN) toe te passen, maar alleen in die gevallen dat de bediener de gevaarlijke zone kan overzien; De vasthoudbediening is vast gemonteerd en bevindt zich buiten de gevaarlijke zone zodat de bediener niet geraakt of geplet kan worden door de dalende kuip; Als de vasthoudbediening niet buiten gevaarlijke zones kan worden geplaatst wordt 2-handenbediening toegepast; De maximale snelheid van de laatste 500mm is ≤ 0,2 meter/seconde; Bij loslaten van de vasthoudbediening stopt de daalbeweging binnen 1 seconde.
  • De hefinstallatie:  is bij handbediening voorzien van een bedieningsknop die ervoor zorgt dat de wagen of last het laatste deel alleen maar daalt als de knop wordt vastgehouden. Zorg bij onderhoud, reparatie en keuring voor controle van de werking van de blokkeerrichting van de heffer.
  • beschikt bij een volledig automatisch hefsysteem over voldoende voorzieningen tegen het risico om onder een wagentje of last te geraken, of om geraakt te worden door een vallende wagen of last. Namelijk:
                   - hekwerk rondom het hefgedeelte, en/of :
                   - een slagboom voor de installatie met veiligheidsschakelaar,  en/of:
                   - lichtschermen voor de installatie;

Eisen m.b.t. het afschermen van aandrijfdelen

Aandrijfdelen zijn afgeschermd met vaste schermen waarbij rekening gehouden wordt met de minimale veiligheidsafstanden volgens NEN-EN-ISO 13857 en NEN-EN 349. 

ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer