X

Koude-isolerende handschoenen

Intro / algemeen

Handschoenen die handen beschermen tegen geleidings- en contactkoude  tot -50˚C. Er zijn verschillende soorten beschikbaar: werkhandschoenen voor de aanvoer, aanhang en opslag en expeditie, werken in vriescellen en handschoenen en onderhandschoenen voor de productieomgeving.
Er is een ruime keus in koude-isolerende werkhandschoenen en onderhandschoenen. Dit in tegenstelling tot de handschoenen die gebruikt worden in de productieruimten.  Slechts enkele handschoenen die geschikt zijn voor direct contact met voedingsmiddelen zijn ook getest volgens de EN 511-norm. Dit wil niet zeggen dat de andere handschoenen geen bescherming bieden tegen geleidings- en contactkoude: de fabrikant/leverancier heeft deze handschoenen (nog) niet laten testen aan de EN-511 norm. De EN-511 biedt garantie voor bescherming tegen contact- en/of geleidingskoude.

Activiteiten
De oplossing is geschikt bij alle activiteiten uit te voeren in een koude werkomgeving.

Links

Specificaties

Technische gegevens
Handschoenen conform de Norm EN 511:

 

 

 

De bescherming tegen koude wordt aangeduid door een pictogram gevolgd door een reeks van 3 prestatieniveaus die naar specifieke beschermende eigenschappen verwijzen.
Het pictogram ‘koude’ gaat samen met een getal van 3 cijfers:
A Weerstand tegen geleidingskoude (performance level 0 - 4) gebaseerd op de thermische isolatie die de handschoen biedt bij de koudeoverdracht via geleiding.
B Weerstand tegen contactkoude (performance level 0 - 4) gebaseerd op de thermische weerstand van het handschoenmateriaal wanneer dat aan een koud voorwerp blootgesteld wordt.
C Doordringbaarheid voor water (0 of 1) 0 = penetratie van water na 30 minuten blootstelling; 1 = geen penetratie van water.
Al deze handschoenen moeten minstens prestatieniveau 1 halen voor de schuur- en scheurweerstand.

Randvoorwaarden voor gebruik
- Het gebruik en het inleveren van handschoenen past binnen de voorschriften van het hygiëneprotocol.
- De werkgever geeft voorlichting over het gebruik van de onderhandschoenen en de daarvoor geldende hygiënevoorschriften.

Invoeringstermijn
Korte termijn.

Effecten

Arbo effecten
Verlaging van de koudeblootstelling via contact- en geleidingskoude.

Voordelen voor bedrijf en / of werknemers
Minder gezondheidsklachten medewerker.

Nadelen voor bedrijf en / of werknemers
Bij sommige werkzaamheden is een goede tastzin van belang. De geschikte handschoenen zullen hier zorgvuldig geselecteerd moeten worden.
Meer informatie
www.arbouw.nl

ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer