X

Verstrekking dranken

Intro / algemeen

Het ter beschikking stellen van dranken voor het werken onder koude of warme omstandigheden. Er kan alleen drank vertrekt of genuttigd worden op plaatsen waar geen gevaar bestaat voor blootstelling aan gevaarlijke stoffen of biologische agentia.

Activiteiten
De oplossing is geschikt bij alle activiteiten uit te voeren in een koude of warme werkomgeving.

Links

Specificaties

Technische gegevens
• Belasting door koude: warme dranken drinken.
• Belasting door hitte: water of niet-gesuikerde en/of niet-koolzuurhoudende dranken van 10-15˚C drinken.

Randvoorwaarden voor gebruik
Vermijd dranken die klachten met zich mee kunnen brengen:
• Bij voorkeur geen koolzuurhoudende dranken, gesuikerde dranken, en te koud water.
• Geen zouttabletten, behalve in uitzonderlijke steeds terugkerende omstandigheden is het niet nodig een zoutsupplement in te nemen.

Invoeringstermijn
Korte termijn

Effecten

Arbo effecten
Verhoging comfort tijdens het werken onder koude en warme omstandigheden.

Voordelen voor bedrijf en / of werknemers
• Een beter klimaat in de werkomgeving zal bijdragen aan een verhoogd gevoel van behaaglijkheid.
• Een beter klimaat kan bijdragen aan een toename van de arbeidsprestaties en een beter fysieke gesteldheid met minder kans op verzuim.

Nadelen voor bedrijf en / of werknemers
Kosten van de dranken

ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer