X

Beperkte tijdsduur in vriescellen

Intro / algemeen

Medewerkers die in vriescellen werken, moeten goed worden beschermd. In het vrieshuis heerst een ruimtetemperatuur van ongeveer -20˚C. In vriesbunkers is de temperatuur rond de -40˚C.  Goede kleding is één voorwaarde, maar door het werk anders te organiseren, kan ook veel winst behaald worden. Inventariseer welke taken absoluut in de vriescel uitgevoerd moeten worden en welke niet. Verplaats vervolgens de taken die niet in de vriescel uitgevoerd hoeven worden naar warmere locaties buiten de vriescel.
Ook taakroulatie / afwisseling van werkzaamheden in de vriescel met collega’s helpt hierbij. Bijvoorbeeld het afwisselen van taken in de vriescel met taken in andere loodsen waar de temperatuur hoger is. Stel bij langdurige werkzaamheden in de vriescel een maximumtijd in dat medewerkers in een vriescel mogen werken en communiceer dit naar alle medewerkers.

Activiteiten
Opslag en expeditie

Links

Specificaties

Technische gegevens
De maximale tijdsduur is afhankelijk van meerdere factoren, zoals thermische eigenschappen van de kleding, warmteproductie van het lichaam en fysische kenmerken van de werkomgeving (temperatuur, luchtsnelheid, luchtvochtigheid). Houdt hier rekening bij het opstellen van een maximale tijdsduur. De maximale tijdsduur is te berekenen met de NEN-EN-ISO 11079: 2008 “Klimaatomstandigheden- Bepaling en interpretatie van het uitoefenen van koude belasting gebruikt bij isolatie van kleding (IREQ) en plaatselijk koelvermogen”.

Hoewel “Publicatiebladen”, zoals P142 al lange tijd niet meer van kracht zijn, wordt deze bron nog steeds breed gehanteerd voor aanbevolen werk- en rusttijden in vriesruimten:
- Aanbevolen wordt maximaal 4 uur per dag te werken in temperaturen van lager dan -10 ºC.
- Temperatuur tussen -10 ºC en -20 ºC: minimaal na 2 uur werk een half uur pauze op kamertemperatuur.
- Temperatuur beneden -20 ºC: verblijftijd maximaal 45 minuten, daarna pauze van minimaal 10 minuten bij kamertemperatuur

Randvoorwaarden voor gebruik
- Maak een inventarisatie van de werkzaamheden die in de vriescel worden uitgevoerd. Zoek vervolgens een locatie dichtbij de vriescel waar deze taken uitgevoerd kunnen worden.
- Bekijk welke medewerkers dit werk kunnen uitvoeren en verdeel het werk over hen.
- Plan een bijeenkomst om alle medewerkers hiervan op de hoogte te houden en hou hier toezicht op.
- Train de medewerkers om goed om te gaan met kou.

Invoeringstermijn
Direct.

Effecten

Arbo effecten
Vermindering koudebelasting door afname blootstellingsduur.

Voordelen voor bedrijf en / of werknemers
- Een beter klimaat in de werkomgeving zal bijdragen aan een verhoogd gevoel van behaaglijkheid.
- Een beter klimaat kan bijdragen aan een toename van de arbeidsprestaties en een beter fysieke gesteldheid met minder kans op verzuim.

Nadelen voor bedrijf en / of werknemers
Opleidingskosten om meer medewerkers in te werken.

ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer