X

Luchtverdeelsystemen

Intro / algemeen

Luchtverdeling zonder tocht bij elke temperatuur door middel van het plaatsen van luchtverdeelsystemen rondom de bestaande koel- en of luchtbehandelingsinstallatie. Een behaaglijk klimaat en een tochtvrije werkomgeving wordt hiermee gerealiseerd. Het luchtverdeelsysteem verdeelt de gekoelde toevoer lucht over de gehele oppervlakte. De uittredende luchtsnelheid uit het materiaal is zeer laag (ca. 0.1 m/s) waardoor de gekoelde lucht als gevolg van het gewicht langzaam naar beneden zakt. Het systeem is toepasbaar bij zowel nieuwe als bestaande koel- en of luchtbehandelingsinstallaties.

Activiteiten
Klimatiseren in HACCP-omgeving.

Links

Specificaties

Technische gegevens
- Het luchtverdeelsysteem dient goed te zijn gedimensioneerd..
- Moet voldoen aan eisen in kader van de Arbowetgeving, HACCP-eisen en de voedselveiligheid. (luchtzakken zijn om deze reden geen optie)

Invoeringstermijn
Korte termijn.

Effecten

Arbo effecten
- Vermindering koudebelasting door verlagen luchtsnelheid op de werkplek (tocht).
- Verhoging comfort tijdens het werken onder koude omstandigheden.

Voordelen voor bedrijf en / of werknemers
- Een beter klimaat in de werkomgeving zal bijdragen aan een verhoogd gevoel van behaaglijkheid.
- Een beter klimaat kan bijdragen aan een toename van de arbeidsprestaties.

Nadelen voor bedrijf en / of werknemers
- Aanschafkosten.
- Onderhoud volgens eisen HACCP.
 

ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer