X

Afschermen werkplekken

Datum laatste wijziging: 10-01-2018

Intro / algemeen

Door het verplaatsen of afschermen van werkplekken kan tocht worden voorkomen of verminderd.
Bovendien heeft het positieve effecten bij het tegengaan van blootstelling aan geluid en aan biologische agentia. Zodoende wordt de werksituatie voor de medewerker verbeterd.

Activiteiten
Alle activiteiten

Links

Specificaties

Technische gegevens
Scherm dat voldoet aan de HACCP eisen

Randvoorwaarden voor gebruik
- Inventariseer welke werkplekken last hebben van hinderlijke tocht
- Inventariseer welke werkplekken verplaatst kunnen worden
- Plaats windschermen op werkplekken die niet verplaatst kunnen worden

Invoeringstermijn
korte termijn

Effecten

Arbo effecten
- Vermindering koudebelasting door verlagen luchtsnelheid op de werkplek (tocht)
- Verhoging comfort tijdens het werken onder koude omstandigheden

Voordelen voor bedrijf en / of werknemers
- Een beter klimaat in de werkomgeving zal bijdragen aan een verhoogd gevoel van behaaglijkheid.
- Een beter klimaat kan bijdragen aan een toename van de arbeidsprestaties en een beter fysieke gesteldheid met minder kans op verzuim.

Nadelen voor bedrijf en / of werknemers
Aanschafkosten

ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer