X
Geen gegevens gevonden

De werkgever is wettelijk verplicht alle risico's die samenhangen met het werk en de werkomstandigheden, te inventariseren en evalueren. De RI&E dient duidelijk, op schrift gesteld en controleerbaar te zijn. Op basis van de RI&E wordt een plan van aanpak opgesteld. Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E.

Uiteindelijk moet een RI&E antwoord geven op de volgende vijf vragen:
- Wat kan er op dit moment fout gaan in het bedrijf, zodat ongevallen of verzuim optreden?
- Hoe groot is de kans dat het gebeurt?
- Hoe beperkt het bedrijf een risico? Of de schade als het toch misgaat?
- Welke maatregelen zijn nodig? En hoe voert het bedrijf ze door?
- Hoe zorgt het bedrijf dat de maatregelen blijven werken?
 

Zonder RI&E is er geen goed zicht op de aanwezige arborisico's binnen het bedrijf en er ontbreekt een structurele aanpak hoe risico's bestreden moeten worden. "Een volledige en actuele RI&E is bovendien van groot belang als de Nederlandse Arbeidsinspectie verschijnt na een bedrijfsongeval, en bij aansprakelijkheidszaken"

Voor een inlog voor de nieuwe RIE neemt u contact op met het Sociaal Secretariaat.

 

Actueel
 • 20-04-2017  |

  Is uw RI&E in orde?

  Week van de RI&E Van 12 juni tot en met 16 juni 2017 vindt de Week van de RI&E plaats. Dit jaar wordt vooral de nadruk gelegd op de mogelijkheden die de risico-inventarisatie en -evaluatie biedt voor de ondernemer. Maar de RI&E is er ook en
 • 24-01-2017  |

  Branche RIE wordt ge-update

  De branche RI&E Vleessector en Vleeswarenindustrie wordt, met instemming van sociale partners, de komende twee maanden aangepast. De nieuwe items biologische agentia en klimaat worden aan de RIE toegevoegd. In het afgelopen jaar heeft de werkgroep enkele
 • 26-09-2016  |

  Gebrekkige taalbeheersing risico op werkvloer

  In het kader van de Week van de Alfabetisering heeft Minister Bussemaker van OCW bekendgemaakt € 5 miljoen subsidie beschikbaar te stellen voor het bestrijden van laaggeletterdheid. Ook werkgevers kunnen de subsidie aanvragen. Voor hen zijn taalvaardige
 • 25-08-2016  |

  Knelpunten uit de RIE

  De sector beschikt over een goedgekeurde branche RIE. Het Sociaal Secretariaat kan sinds kort informatie halen uit de ingevulde RIE’s.
 • 07-06-2016  |

  Week van de RI&E

  Een gezonde en veilige werkplek draagt bij aan de werknemerstevredenheid, productiviteit en bedrijfscontinuïteit. In 2016 vindt de Week van de RI&E plaats van 13 t/m 17 juni, maar u kunt uiteraard nu al van start. De werkgever is wettelijk
 • 07-01-2015  |

  RI&E-instrument voor Vlees en Vleeswaren is officieel erkend

  Het RI&E-instrument voor de sectoren Vlees- en Vleeswaren dat de sociale partners hebben samengesteld, is onlangs officieel erkend door het Steunpunt RI&E. Dat betekent dat kleine bedrijven uit deze sectoren (met 25 medewerkers of minder) die gebruik
« 1 2 2/2 (31)
FAQ
Geen gegevens gevonden
Publicaties
Geen gegevens gevonden
Links
Geen gegevens gevonden
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer