X

Gevaarlijke stoffen

Werknemers in de vlees en vleeswarensector kunnen in aanraking komen met enkele gevaarlijke stoffen. Denk aan aroma’s, kruiden(mixen), koelstoffen, accuzuren en -gassen, schoonmaakmiddelen, kooldioxide (bij droogijs), koolmonoxide (bij het roken van producten), en chemische hulpmiddelen en lasrook bij de technische dienst. Het is van belang om de gevaarlijke stoffen die in het bedrijf gebruikt worden of vrijkomen grondig in kaart te brengen en waar nodig beschermende maatregelen te treffen. De werkgever heeft de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers die bloot worden gesteld aan gevaarlijke stoffen.

 

NB de module gevaarlijke stoffen is nog niet goedgekeurd door inspectie SZW.

Goede praktijken - Bronaanpak
Goede praktijken - Technisch
Geen gegevens gevonden
Goede praktijken - Organisatorisch
Geen gegevens gevonden
Actueel
 • 08-03-2018  |

  Ongewenste omgangsvormen en gevaarlijke stoffen

  Het werken in de vleessector en de vleeswarenindustrie brengt risico`s met zich mee. Veilig werken in onze sectoren verdient absoluut hoge prioriteit. Om bedrijven te ondersteunen om deze zgn. arborisico`s te minimaliseren biedt de arbocatalogus een
 • 28-11-2018  |

  Save the date: STOP gevaarlijk stoffen! Wat is jouw rol?

  In Nederland overlijden jaarlijks 3.000 mensen aan beroepsziekten door het werken met gevaarlijke stoffen. In mei is de campagne gestart vanuit het ministerie van SZW. Het uitgangspunt hierbij is STOP met gevaarlijke stoffen. In bepaalde sectoren
 • 20-02-2019  |

  Mis het niet: themamiddag Gevaarlijke Stoffen

  Het voorkomen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen is op Europees en nationaal niveau tot speerpunt benoemd. Bewustwording en handhaving zijn daarin vanaf nu belangrijke pijlers. Onderzoek van de Inspectie SZW in 2017 leerde dat 92% van de onderzochte
 • 20-02-2019  |

  Radioactieve straling (X-ray)

  In de vleessector wordt gebruikt gemaakt van X-ray, met name voor kwaliteitsbepaling van vleesproducten en voor de vaststelling van het vetgehalte daarvan. Ook enkele vleeswarenbedrijven gebruiken X-Ray om gevulde producten te controleren op productvreemde
 • 20-03-2019  |

  Wijzigingen in de arbocatalogus

  Deze week is er nieuwe richtlijn in de Arbocatalogus Vleessector & Vleeswarenindustrie opgenomen. Het gaat om de richtlijn Lasers en UV-straling. Verder hebben we het thema werkdruk onder handen genomen. Hier zijn enkele richtlijnen en goede praktijken
 • 26-11-2019  |

  Inspectie SZW maakt jaarplan 2020 bekend

  Inspectie SZW heeft het Jaarplan voor 2020 gepubliceerd. Hierin is te vinden wat de Inspectie het komende jaar beschouwt als belangrijkste onderwerpen om mee aan de slag te gaan. Een organisatiebreed doel is dat ten minste 50% van de bedrijven die in
 • 14-01-2021  |

  Extra aandacht van arbeidsinspecteurs voor gevaarlijke stoffen

  Inspectie SZW (de voormalige Arbeidsinspectie) meldt in haar jaarplan dat het thema ‘Gevaarlijke stoffen’ in 2021 één van haar speerpunten is bij inspecties in bedrijven. Werknemers in de vlees en vleeswarensector kunnen in aanraking komen met aroma’s,
 • 08-11-2022  |

  Alcohol als kankerverwekkende stof

  Alcohol, ofwel ethanol, wordt in meerdere bedrijven nog gebruikt als bestanddeel in desinfectie- en reinigingsmiddelen. Maar in Nederland wordt alcohol als kankerverwekkende stof gezien.
 • 31-05-2023  |

  Niet langer een ARIE verplicht bij 5000 kilo ammoniak

  De vernieuwde ARIE-regeling voor bedrijven met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen is in een eerdere Nieuwsbrief aan de orde geweest. Daar is aangegeven dat meer bedrijven dan voorheen onder deze nieuwe regeling gaan vallen. Zij moeten een Aanvullende RI&E
 • 05-06-2024  |

  Nieuwe regels voor stoffen die gevaarlijk zijn voor de voortplanting

  Vanaf eind mei 2024 gelden nieuwe regels voor het werken met stoffen die gevaarlijk zijn voor de voortplanting, ofwel de ‘reprotoxische stoffen’. Bij onvoldoende maatregelen kunnen deze stoffen leiden tot verminderde vruchtbaarheid, miskramen, vroeggeboortes
FAQ
Geen gegevens gevonden
Publicaties
Geen gegevens gevonden
Links
Geen gegevens gevonden

Werkwijzer Fysieke Belasting

Door op onderstaande link te klikken komt u op de werkwijzer.

Nieuwsbrief

ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer