X

Werkgevers en werknemers hebben er samen belang bij, dat werknemers bij langdurige ziekte of (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid snel weer aan het werk gaan. In de Wet Poortwachter zijn hierover afspraken gemaakt.
 
Werkgevers en werknemers hebben er samen belang bij, dat werknemers bij langdurige ziekte of (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid snel weer aan het werk gaan. De vleeswarensector doet er veel aan om het ziekteverzuim en de instroom in de WGA terug te dringen. De bedrijven zijn er klaar voor om invulling te geven aan de nieuwe wet- en regelgeving op dit gebied. Daarnaast doen we zelfs nog wat extra.

In goed overleg met de werkgever, de werknemer en het reïntegratiebedrijf wordt geprobeerd de werknemer weer snel in de oude functie of een andere functie in het bedrijf te herplaatsen.

Actueel
Geen gegevens gevonden
FAQ
Geen gegevens gevonden
Publicaties
Geen gegevens gevonden
Links
Geen gegevens gevonden
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer