X
Geen gegevens gevonden

Niemand blijft eeuwig werken
Iedereen stopt op een dag en gaat dan met pensioen. Dan houdt natuurlijk ook het salaris op en begint de AOW-uitkering. Deze is bedoeld als basisinkomen, die nog aangevuld moet worden. Daarom bouwen (ook) de werknemers in de vleeswarensector een spaarpot op door via de werkgever een pensioenpremie af te dragen. Als een werknemer uiteindelijk met pensioen gaat, wordt deze uitgekeerd als aanvulling op de AOW.

Het pensioenfonds zorgt er ook voor dat een partner en/of kinderen een nabestaanden- of een wezenpensioen krijgen bij een onverhoopt overlijden.

Eerder of gedeeltelijk stoppen met werken?

Misschien is eerder met pensioen gaan of deeltijdpensioen wel iets voor u…

Wat dit betekent voor uw inkomsten?  

 

Actueel
 • 01-11-2017  |

  Wat betekent het regeerakkoord voor het pensioen?

  AZL Nieuwsflits over pensioen in regeerakkoord Op 10 oktober 2017 is na maanden van onderhandelen het nieuwe regeerakkoord gepubliceerd. Het kabinet Rutte III is van plan om het pensioenstelsel te vernieuwen op basis van de bestaande voorstellen van de SER.
 • 05-09-2017  |

  Pensioenfonds VLEP splitst uitvoering en bestuursondersteuning

  Bpf Vlees & Vleeswaren brengt de pensioenuitvoering onder bij AZL en de bestuursondersteuning bij Actor. Het fonds heeft beide zaken nu nog bij Syntrus Achmea. Pensioenfonds VLEP, dat €2,5 mrd beheert, was een van de verplichte bpf’en die weg
 • 28-08-2017  |

  Verlaging van de pensioenen in 2017 niet nodig

  De financiële situatie van VLEP is iets verbeterd. Dat komt doordat de rente hoger is. Maar de dekkingsgraad van ons pensioenfonds is nog te laag. Daarom heeft VLEP een herstelplan. In dit plan staat welke maatregelen we nemen om de pensioenen ook in de
 • 28-08-2017  |

  Pensioenfonds VLEP krijgt andere uitvoerder

  AZL wordt nieuwe uitvoerder van VLEP Met ingang van 1 januari 2018 is AZL de nieuwe uitvoerder van ons pensioenfonds. Pensioenfonds VLEP moest op zoek naar een nieuwe uitvoerder omdat de huidige uitvoerder Syntrus Achmea Pensioenbeheer de dienstverlening
 • 28-08-2017  |

  Oproepkrachten en vakantiewerkers

  Oproepkrachten en vakantiewerkers moeten ook worden aangemeld bij VLEP. Ongeacht de duur van het contract of het aantal uren per week. Vergeet niet het pensioengevend salaris door te geven van deze medewerkers! U geeft verder - naast andere gegevens –
 • 28-08-2017  |

  Ook overwerk opgeven bij de pensioenaangifte

  Werknemers in de sectoren Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees krijgen een vast salaris. U geeft dit door bij de pensioenaangifte. Maar ook over de vakantietoeslag, vaste toeslagen en overwerk bouwen werknemers pensioen op. Daarom geeft u deze
 • 31-01-2017  |

  Pensioenen in 2017 waarschijnlijk niet omlaag

  Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees (VLEP) hoeft de pensioenen in 2017 hoogstwaarschijnlijk niet te verlagen. Dat komt doordat de rente en de koersen van de aandelen eind 2016 zijn gestegen. Het afgelopen
 • 07-11-2016  |

  AOW-leeftijd gaat in 2022 met drie maanden omhoog

  De nieuwe AOW-leeftijd wordt in 2022 67 jaar en drie maanden. De leeftijd gaat omhoog omdat Nederlanders steeds langer leven. De levensverwachting stijgt in 2022. Het CBS maakte vandaag de nieuwe raming van de macro gemiddelde levensverwachting bekend.
 • 11-07-2016  |

  De Wet Pensioencommunicatie

  De Wet Pensioencommunicatie zorgt er voor dat de rol van werkgevers op het gebied van pensioen groter wordt. Het gaat daarbij om het pensioenbewust maken van medewerkers. Op de website van VLEP vindt u nadere informatie.
 • 23-06-2016  |

  Pensioenportaal verbeterd voor werkgevers

  Functionele vernieuwingen en een verbeterde indeling zorgen voor meer gebruikersgemak. Handige extra’s helpen bij uw pensioenaangifte. Benieuwd? We nemen u graag mee in het vernieuwde ‘Mijn pensioenzaken’.  Functionele vernieuwingen
 • 16-03-2016  |

  Dekkingsgraad VLEP februari 2016

  De dekkingsgraad van ons pensioenfonds is gedaald naar 88,1% per eind februari 2016 (was 90,6% per eind januari). De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat een pensioenfonds in kas heeft en de pensioenen die het moet uitkeren. De dekkingsgraad
 • 25-01-2016  |

  Website VLEP vernieuwd

  VLEP heeft een nieuwe website. In een nieuw en fris design en met een andere insteek. Op de nieuwe website vindt u snel de informatie die u zoekt. Er wordt bij iedere situatie uitgelegd wat dit voor uw pensioen betekent. Er wordt u ook verteld wat u dan
 • 25-01-2016  |

  Premiepercentages VLEP

  Op 24 december 2015 zijn de premiepercentages voor 2016 van VLEP bekend gemaakt op de website van VLEP. Op basis van afspraken tussen Cao-partijen in de Vleeswarenindustrie, gemaakt in de zomer van 2015, gaat het werknemersdeel van de premie voor de sector
 • 22-10-2015  |

  Dekkingsgraad VLEP september 2015

  De dekkingsgraad van VLEP is in september gedaald naar 93,6% ten opzichte van 96,4% eind augustus 2015. De daling wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de ontwikkeling van de rente. Het beleggingsrendement heeft ook een negatieve bijdrage geleverd. De
« 1 2 2/2 (39)
FAQ
Geen gegevens gevonden
Publicaties
Geen gegevens gevonden
Links
Geen gegevens gevonden
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer