X

Klimaat

 

Een goed klimaat is belangrijk om goed te functioneren. Het gaat niet alleen om de temperatuur, maar ook om luchtvochtigheid, koude en warmtestraling (ongewenste lokale afkoeling of opwarming) en luchtsnelheid (tocht). Door de aard van het werk is het echter niet altijd mogelijk om een comfortabel en optimaal klimaat te creëren. Blootstelling aan een ongunstig klimaat moet in deze omstandigheden beperkt blijven.

Om blootstelling te voorkomen of te beperken zal men maatregelen treffen volgens de arbeidshygiënische strategie. Zie hiervoor ook Arbeidshygiënische strategie. Wanneer geen brongerichte, technische of organisatorische maatregelen mogelijk zijn zal men persoonlijke beschermingsmiddelen moeten gebruiken. In deze arbocatalogus vindt u richtlijnen en goede praktijken die u in staat stellen het klimaat te verbeteren, met name in de productie- en opslagruimtes.

Goede praktijken - Bronaanpak
Geen gegevens gevonden
Actueel
  • 24-11-2016  |

    Nieuw thema in de arbocatalogus; Klimaat

    De werkgroep heeft in het afgelopen jaar het thema klimaat behandeld en na akkoord van sociale partners toegevoegd aan de arbo-catalogus. Het nieuwe thema is op de arbomiddag van 8 november jl. uitgebreid aan de orde geweest. Achter de schermen is er druk
  • 02-06-2021  |

    Beperk de (zomer)warmte in het werk

    Met het oog op de komende zomerperiode is het goed om tijdig met het onderwerp hittebelasting aan de slag te gaan. In de arbocatalogus is onlangs de richtlijn over werken in warme omstandigheden aangepast.
FAQ
Geen gegevens gevonden
Publicaties
Geen gegevens gevonden
Links
Geen gegevens gevonden

Werkwijzer Fysieke Belasting

Door op onderstaande link te klikken komt u op de werkwijzer.

Nieuwsbrief

ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer