X

Biologische Agentia

Biologische agentia is een verzamelnaam voor micro-organismen en agentia die van plantaardige of dierlijke herkomst zijn. Hieronder vallen levende organismen, zoals schimmels, bacteriën, parasieten en virussen maar ook deeltjes van levende of dode organismen zoals endotoxinen. Biologische agentia kunnen schadelijk zijn voor de mens. In vleessector & vleeswarenindustrie kunnen werknemers in aanraking komen met deze bacteriën, virussen, parasieten en schimmels. Als gevolg daarvan kunnen zij infecties oplopen en ziek worden.

 

Blootstelling via de luchtwegen vindt ondermeer plaats door inademen van stofdeeltjes en vloeistofdruppels tijdens schoonmaakwerkzaamheden. Daarnaast is er veel huidcontact met het dier, organen, vlees(delen) en afval. Verontreinigingen van de huid kunnen ook in tweede instantie via de mond worden opgenomen bij onvoldoende persoonlijk hygiëne en het ontbreken van voorzieningen. Om blootstelling te voorkomen zal men maatregelen treffen volgens de arbeidshygiënische strategie. Zie voor meer informatie de richtlijn Arbeidshygiënische strategie. Wanneer geen brongerichte, technische of organisatorische maatregelen mogelijk zijn zal men persoonlijke beschermingsmiddelen moeten gebruiken.

 

In kader van de RIE Biologische agentia in de vleessector & vleeswarenindustrie is een risico-analyse uitgevoerd naar een 20-tal biologische agentia. Per diersoort (rund, varken, schaap/geit) is een lijst opgesteld van agentia die ook ziekte bij mensen kunnen veroorzaken. Alle agentia kunnen met de dieren meekomen naar het slachthuis en de vleesverwerking. Zie voor meer informatie per micro-organisme de onderstaande links:

 

Salmonella

Campylobacter

Staphylococcus aureus / MRSA (met name de veegerelateerde MRSA)

Eschericia coli/ ESBL

Vlekziekte/ Erysipelothrix rhusiopathiae

Tetanus/ Clostridium tetani

Miltvuur/ Bacillus anthracis

Hepatitis E virus

Q-koorts/ Coxiella burnetti

Runder TBC/ Mycobacterium bovis

Leptospira hardjo

Cryptosporidiose/ Cryptosporidium parvum en Giardiasis/ Giardia lamblia

Brucellose/ Brucella abortus, melitensis of suis

Orf/ Orf virus

Corynebacterium pseudotuberculosis

Chlamydophila abortus

Streptococcus suis

Tricophyton en Microsporum

Varkens influenza

Legionella

Listeria

Goede praktijken - Bronaanpak
Geen gegevens gevonden
Goede praktijken - Technisch
Geen gegevens gevonden
Actueel
  • 11-11-2015  |

    Geslaagde arbomiddag Biologische Agentia

    Op 10 november 2015 heeft de landelijke arbomiddag voor de vleessector en de vleeswarenindustrie plaatsgevonden. Deze middag stond geheel in het teken van Biologische Agentie. De middag is druk bezocht en als zeer positif ervaren. In het begin van de
FAQ
Geen gegevens gevonden
Publicaties
Geen gegevens gevonden
Links
Geen gegevens gevonden

Werkwijzer Fysieke Belasting

Door op onderstaande link te klikken komt u op de werkwijzer.

Nieuwsbrief

ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer