X

Geluid

Te veel geluid op het werk kan het gehoor beschadigen. Lawaai kan bij regelmatige blootstelling leiden tot lawaaidoofheid, een gehoorbeschadiging die niet meer geneest. Geluid wordt gemeten in decibel, ofwel: dB(A). Gehoorschade kan optreden als men, gerekend over een hele werkdag, wordt blootgesteld aan meer dan 80 dB(A). Dat is ongeveer het geluidsniveau waarbij je op 1 meter afstand de stem moet verheffen om elkaar te verstaan.

In de vleessector zijn de voornaamste geluidsbronnen: transportsysteem voor af- en aanvoer slachthaken, zweepmachines en krabmachine (slachthal), oude verdampers, automatische baanwissels, levende varkens tijdens lossen en ophokken, schoonmaken met hoge waterdruk.

In de vleeswaren gaat het vooral om: cutters, vacuümpompen, blazers, persluchtsystemen en transport van harde verpakkingen zoals blik en vooral glas.

Goede praktijken - Bronaanpak
Geen gegevens gevonden
Goede praktijken - Organisatorisch
Goede praktijken - PBM
Actueel
 • 22-08-2017  |

  Nieuw thema in de arbocatalogus: Geluid

  De werkgroep heeft in het afgelopen jaar het thema geluid behandeld en na akkoord van sociale partners toegevoegd aan de arbo-catalogus. Het nieuwe thema wordt op de arbomiddag van 9 november aanstaande behandeld. Het nieuwe thema klimaat is te vinden in de
 • 18-04-2018  |

  Zwanger en geluid

  Tijdens de zwangerschap kan lawaai schadelijk zijn voor het gehoor en de gezondheid van het ongeboren kind. in tegenstelling tot eerdere berichtgeving mag een zwangere medewerkster niet werken bij geluidsniveaus boven de 80 db(A) en piekgeluiden boven de
 • 17-05-2021  |

  Beperk de blootstelling aan geluid

  Op verschillende werkplekken in de Vlees- en Vleeswarensector is er sprake van hoge geluidsniveaus. Langdurig werken kan daar tot gehoorschade leiden. Het geluid wordt veroorzaakt door vleesverwerkingsmachines, maar bijvoorbeeld ook door spuiten met hoge druk,
FAQ
Geen gegevens gevonden
Publicaties
Geen gegevens gevonden
Links
Geen gegevens gevonden

Werkwijzer Fysieke Belasting

Door op onderstaande link te klikken komt u op de werkwijzer.

Nieuwsbrief

ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer