X

In onze sector besteden we veel tijd en aandacht aan scholing en opleiding van werknemers. De productie van hoogwaardige producten en voedingsmiddelen kan alleen worden gegarandeerd met deskundige werknemers die vertrouwd zijn met de hygiëneregels en goed uit de voeten kunnen met kwaliteitsvoorschriften.
 
Veel bedrijven stellen samen met de werknemer persoonlijke opleidingstrajecten op. Deze opleidingen gebeuren meestal in het bedrijf zelf. Waar kun je het vak immers beter leren dan in de praktijk, gesteund door ervaren collega’s die je wegwijs kunnen maken? Om verder te komen bieden bedrijven de mogelijkheid om de vakopleiding van het SVO of via andere onderwijsinstellingen te volgen.

Op het gebied van vaktechniek, kwaliteit en zorg zijn nieuwe opleidingen ontwikkeld, zoals bedrijfshulpverlening of het waarderen van eerder verworven competenties. Natuurlijk zijn er veel cursussen op het gebied van be- en verwerken van vlees en vleeswaren. Cursisten kunnen gebruik maken van traditionele leermiddelen of de modernste educatiematerialen. Zo behoren CD-rom’s, e-learning en werken via internet tot de mogelijkheden. Verder zijn er cursussen voor scholing ‘on the job’. Dit betekent dat de docent de theorie en praktijklessen in de bedrijven verzorgt.

De werkgevers- en werknemersorganisaties werken samen aan het verder verhogen van de vakbekwaamheid van medewerkers in de vleeswarensector. Via premies die worden afgedragen aan het fonds, wordt jaarlijks een groot aantal opleidingstrajecten gesubsidieerd.

Actueel
 • 20-09-2022  |

  Aanpassing art. 2c Tk FCBVleeswarenindustrie: Opleidingssubsidie

  Eerder dit jaar berichtten we u dat de premie-afdracht aan het FCB Vleeswarenindustrie verlaagd is van 0,5% naar 0,4%. De premie is de basis voor de (financiële) activiteiten die vanuit het Sociaal Fonds gedaan worden ten behoeve van de Vleeswarenindustrie.
 • 10-09-2020  |

  Innoveren en Slim Produceren - met Mens & Techniek

  ​De wereld verandert in een hoog tempo. Ook in de Vleessector en de Vleeswarenindustrie hebben we met nieuwe ontwikkelingen te maken. Veranderingen in techniek en de vraag van de consument beïnvloeden vraag en aanbod. Hoe gaan wij als sectoren met deze
 • 20-03-2019  |

  Regelhulp Financieel CV

  Vorige week is er door het Ministerie van SZW een nieuwe ‘tool’ gelanceerd de zo genoende Regelhulp Financieel cv. Deze tool ondersteunt werkgevers en kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt om inzicht te krijgen in het feit, of en eventueel
 • 04-03-2019  |

  De Dag van de 1000 Voorbeelden

  De Banenafspraak viert haar eerste lustrum. Vijf jaar geleden spraken werkgevers en overheid af om in 2026 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking te creëren. Dat gaat tot nu toe voorspoedig, de teller staat op 48.120 banen. Reden voor
 • 14-11-2018  |

  Werken aan Duurzame Inzetbaarheid

  Duurzame Inzetbaarheid is een thema dat sociale partners in de vleessector en de vleeswarenindustrie na aan het hart ligt. Op sectorniveau wordt regelmatig overleg gevoerd om dit thema verder uit te werken en “handen en voeten” te geven. Ook binnen
 • 27-03-2017  |

  SVO mbo-opleiding tot food professional

  In de beleidsvisie van de COV: 2025: De Nederlandse Vleessector in balans wordt naast de economische kracht ook aandacht besteed aan het verder verbeteren van de professionaliteit en aan de duurzame inzetbaarheid van onze medewerker. Het is van cruciaal
FAQ
Geen gegevens gevonden
Publicaties
Geen gegevens gevonden
Links
Geen gegevens gevonden
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer