X

Niet langer een ARIE verplicht bij 5000 kilo ammoniak

31-05-2023  |

De vernieuwde ARIE-regeling voor bedrijven met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen is in een eerdere Nieuwsbrief aan de orde geweest. Daar is aangegeven dat meer bedrijven dan voorheen onder deze nieuwe regeling gaan vallen. Zij moeten een Aanvullende RI&E (ARIE) laten uitvoeren en voor 2024 aan de bijbehorende verplichtingen voldoen.

Maar de nieuwe regeling kan ook betekenen dat een aantal bedrijven nu niet meer onder de ARIE-regeling valt. Dat kan met name aan de hand zijn bij bedrijven uit de sector die ammoniak als koelmiddel gebruiken in hun koel- of vriesinstallatie. Voorheen gold dat bij een hoeveelheid van meer dan 5.000 kilo ammoniak een ARIE verplicht was. Vanaf 2023 is die drempel fors opgetrokken namelijk naar 15.000 kilo ammoniak.

Wel twee duidelijke kanttekeningen:

  • Ammoniak is een gevaarlijke stof die een zorgvuldige omgang vereist, ook als er geen ARIE vereist is. Zie voor de voorschriften de richtlijn Technische Gassen in bedrijfsruimten in de Arbocatalogus Vlees.
  • De nieuwe ARIE-regeling geldt -naast ammoniak- ook voor andere bulkstoffen die in de sector gebruikt worden. Denk bv aan: ijzerchloride, natronloog, kaliumnitraat, zuurstof, natriumhypochloriet, acetyleen en zwavelzuur. Ook voor die stoffen is een drempelwaarde ingesteld waarboven een ARIE verplicht is. Bovendien: als voor al die afzonderlijke stoffen de drempel niet wordt gehaald, kan een bedrijf toch ARIE-plichtig zijn. Dan vindt er namelijk een optelling plaats. Een bedrijf met forse hoeveelheid van de genoemde en vergelijkbare stoffen doet er verstandig aan een deskundige in te schakelen om te bepalen of er een ARIE-plicht geldt.
« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer