X

Werken in de (zomerse) hitte. Houd het hoofd koel!

10-08-2022  |

In Nederland hebben we in de zomer regelmatig te maken met hoge temperaturen. Het is belangrijk hier tijdig rekening mee te houden en adequate maatregelen te nemen. Nog niet zolang geleden is de richtlijn in de Arbocatalogus werken in warme omstandigheden aangepast. Hierin is uitgewerkt hoe warmte op werkplekken, die daar het hele jaar mee te maken hebben, verminderd kan worden.

De verwachting is dat het de komende dagen warm blijft en dus is het belangrijk om de warmterisico`s voor alle werkplekken te beoordelen. In artikel 6.1 (Fysische factoren) van het Arbobesluit is bepaald dat de temperatuur op de werkplek niet nadelig mag zijn voor de gezondheid van de werknemer. Hoewel er geen specifieke temperaturen genoemd worden, is wel bepaald dat werkgevers er alles aan moeten doen om gezondheidsklachten en -schade te voorkomen.

Als werken bij een hoge temperatuur niet voorkomen kan worden, moet de werkgever:
- nagaan of werken in de warmte wel noodzakelijk is;
- de duur van werkzaamheden in de warmte verkorten;
- werkzaamheden afwisselen met werk op een koelere plek;
- koele dranken aanbieden;
- persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar stellen.

Indien mogelijk zou men ook kunnen denken aan zaken als het plaatsen van ventilatoren en langere pauzes. Meer info is te vinden op Arboportaal

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer