X

Wet implementatie richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden van kracht

03-08-2022  |

Sinds 1 augustus 2022, is de Wet implementatie richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden van kracht.
Met deze wet beoogt Nederland te voldoen aan de verplichting om de richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in wetgeving om te zetten. De richtlijn en de wet hebben als doel om arbeidsvoorwaarden van werknemers te verbeteren door transparantere en meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden te bevorderen en te zorgen voor meer aanpassingsvermogen op de arbeidsmarkt.

Veranderingen in de Nederlandse wet
Hoewel de Nederlandse wet al aan veel vereisten uit de richtlijn voldeed, waren er toch wat aanpassingen nodig. De belangrijkste wijzigingen zijn de bepalingen met betrekking tot het door de werkgever aan de werknemer kosteloos ter beschikking stellen van verplichte opleidingen, het verbod op het belemmeren van nevenarbeid en de mogelijkheid voor de werknemer om een verzoek te doen voor meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

Daarnaast zijn er enkele extra verplichtingen opgenomen met betrekking tot het schriftelijk of elektronisch verstrekken van informatie aan werknemers. Dat betekent in praktische zin dat arbeidsovereenkomsten voor nieuwe werknemers moeten worden aangepast en dat ook werknemers die nu al dienst zijn een verzoek kunnen doen om die informatie.
Hier kunt u de informatie van de Rijksoverheid over de Richtlijn implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden downloaden. De AWVN heeft ook een webpaper over dit onderwerp opgesteld, u kunt deze hier vinden.
 

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer