X

Aanpak Fysieke belasting

24-01-2022  |

Fysieke overbelasting is één van de belangrijkste oorzaken van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in de vleeswarenindustrie. Denk daarbij aan repeterende werkzaamheden, staand werk en tillen. 

Kijk eens op www.vleeswarenwerkt.nl ook naar de afspraken in de eigen sector over fysieke belasting en de goede praktijken die in de arbocatalogus zijn opgenomen. Daar is ook een instrument opgenomen om de voorgeschreven verdiepende RI&E fysieke belasting uit te voeren.

Het is ook goed om te weten dat het ministerie van Sociale Zaken een grootscheepse campagne is gestart om bedrijven te ondersteunen om met fysieke belasting aan de slag te gaan. Die campagne heeft als naam: ‘Hoe top werk jij?’

Op  https://www.hoetopwerkjij.nl is praktische informatie te vinden, een stappenplan, tools en een individuele test om in 5 minuten de eigen werkplek te beoordelen. Je kunt je daar ook aanmelden voor een nieuwsbrief.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer