X

Arbeidsinspectie: resultaten van inspecties en speerpunten 2022

30-11-2021  |

Inspectie SZW, vanaf volgend jaar de ‘Nederlandse Arbeidsinspectie’ geheten, heeft de resultaten van haar inspecties in de sectoren Vlees en Vleeswaren gepubliceerd. Er is onder meer een overzicht opgenomen van geconstateerde overtredingen, uitgesplitst naar arborisico. Het betreft de periode juni 2020 - juli 2021. De compacte publicatie is hier te vinden. In de komende tijd volgt er nog overleg met de inspectie over de verhalen achter deze cijfers en over een betere verdeling van de cijfers over Vlees en Vleeswaren

Verder zijn de vier speerpunten van de arbeidsinspecteurs in de sectoren Vlees en Vleeswaren voor 2022 bekend gemaakt:

  • Machines en snij-incidenten. Men richt zich met name op de veiligheid van machinelijnen en op persoonlijke beschermingsmiddelen bij snijwerkzaamheden.
  • Fysieke belasting. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is de belasting bij het stapelen van vleeskratten: het hoog tillen en het bukken.
  • Voorlichting, onderricht en toezicht. Hier gaat het vooral over de vraag hoe een bedrijf  zorgt dat ook anderstaligen de arbovoorschriften kennen en naleven.
  • Eerlijk werk; de naleving van de wetgeving rond arbeidstijden, minimumloon en bij het inschakelen van arbeidsmigranten en andere flexkrachten.
« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer