X

WIA-mantelovereenkomst met 3 jaar verlengd

09-12-2020  |

Zowel in de cao voor de Vleessector als voor de Vleeswarenindustrie is al lange tijd de verplichting opgenomen om als werkgever voor uw werknemers een WIA-Verzekering af te sluiten. In de cao voor de Vleessector is dit in artikel 51 uitgewerkt en in de cao voor de Vleeswarenindustrie in artikel 35. De huidige mantelovereenkomst loopt af op 31 december en het goede nieuws is, dat de mantelovereenkomst met AEGON voor 3 jaar is verlengd.

Er hebben wel wat aanpassingen plaatsgevonden en deze gelden vanaf 1 januari 2021, te weten:
- Looptijd 3 jaar: 1 januari 2021 tot 1 januari 2024;
- De hoogte van de premie bedraagt 0,28% over de gemaximeerde loonsom;
- Eindleeftijd 70 jaar.

Indien u de premie van 0,28% wilt verdelen, geldt de volgende verdeelsleutel: 75% komt voor rekening van de werknemer en 25% voor rekening van de werkgever. Het betreft hier, zoals gezegd, een verplichte verzekering en u dient dit als werkgever geregeld te hebben, check dit zo nodig, immers het kan grote negatieve (financiële) consequenties hebben voor de werknemers en voor u, als werkgever, wanneer dit niet geregeld is.
 

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer