X

Corona (COVID-19) blijft de gemoederen bezighouden

19-08-2020  |

De ontwikkelingen in Nederland rondom het coronavirus zijn verre van positief te noemen en verlangt van werkgevers en werknemers dat we alert blijven. Conform art. 3 en 5 van de Arbowet dient een bedrijf een actuele RI&E (met Plan van Aanpak) te hebben waarin, naast de andere risico`s, uiteraard aandacht is voor de risico`s op besmetting op het coronavirus. In de Vleessector en de Vleeswarenindustrie beschikken we over een (branche) RI&E, die u kan helpen om allerhande risico`s in kaart te brengen. Op basis van de RI&E volgt een zgn. Plan van Aanpak waarin de voorgenomen maatregelen, de prioriteit, het tijdspad en degene die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de maatregel is benoemd. Laat u (zo nodig) bijstaan door een deskundige.

Het is al eens eerder gezegd, maar het hebben van een corona-protocol in uw bedrijf is niet voldoende en u voldoet daar niet mee aan de (Arbo) wettelijke verplichting die voor u als werkgever geldt. Zoals gezegd, dient u de coronarisico’s op te nemen in uw huidige RI&E met het daarbij bijbehorende plan van aanpak. Indien u recentelijk een RI&E heeft uitgevoerd, kunt u een en ander als addendum toevoegen aan uw huidige RI&E.

De Inspectie SZW controleert en ziet hierop toe.

Overige relevante links: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel | https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer