X

Corona-crisis en de Inspectie(s) SZW

10-04-2020  |

Sociale partners in de Vlees- en Vleeswarenindustrie hebben wekelijks “corona-overleg” en periodiek hebben sociale partners ook overleg met de Inspectie SZW. In tijden van crisis is het belangrijk om gezamenlijk op te trekken, best practices te delen en samen te werken aan zaken die verbeterd kunnen worden. De Inspectie SZW constateert dat de bedrijven in de Vlees- en Vleeswarenindustrie hun best doen om de juiste maatregelen te treffen en zien daar ook goede praktijkvoorbeelden van. De Inspectie SZW ziet dat op bedrijfsniveau goede initiatieven worden genomen om de hygiënemaatregelen en de 1,5 meter afstand te waarborgen, echter lokaal zijn er soms verbeterpunten.  

Controles
De inspectie SZW blijft de komende tijd controleren onder andere d.m.v. bedrijfsbezoeken op afstand en drukt werkgevers op het hart de (voorzorgs) maatregelen blijvend onder de aandacht te brengen, de RIVM-richtlijnen en protocollen na te leven. Het credo is dan ook “herhaling is de kracht van de boodschap!” Het aanstellen van een speciale en herkenbare medewerker die toeziet op het naleven en handhaven van de coronamaatregelen, wordt door de inspectie toegejuicht en kan als voorbeeld voor andere sectoren gelden.

De inspectie, die dit jaar in het bijzonder let op de Arbozorg in de bedrijven, ziet toe op het naleven en implementeren van de coronamaatregel en vraagt (extra) aandacht voor de positie van arbeidsmigranten in het bedrijf en daarbij kan ook gedacht worden aan het vervoer van de arbeidsmigranten.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer