X

Lage rente zet dekkingsgraden pensioenfondsen verder onder druk

22-07-2019  |

In het tweede kwartaal van 2019 zijn de dekkingsgraden van veel pensioenfondsen verder omlaag gegaan als gevolg van de aanhoudende daling van de rente. De over het algemeen positieve beleggingsrendementen van pensioenfondsen hebben het negatieve rente-effect niet kunnen compenseren.

Lage rente
Vóór het sluiten van het pensioenakkoord moesten pensioenfondsen die al 5 jaar achtereen met hun dekkingsgraad onder de 104,3 procent zitten, in 2020 de pensioenuitkeringen (en pensioenaanspraken) verlagen. Als onderdeel van het pensioenakkoord is afgesproken dat deze fondsen, als zij op 31 december een dekkingsgraad van 100 procent of hoger hebben, dat niet hoeven te doen. Halen deze pensioenfondsen de 100 procent dekkingsgraad niet, dan moeten zij de pensioenen alsnog verlagen. Echter, zij zullen slechts hoeven te verlagen tot de dekkingsgraad op 100 procent komt, in plaats van op 104,3 procent.

Lage dekkingsgraden
De lage dekkingsgraden hebben ook invloed op de haalbaarheid van de herstelplannen. Als een pensioenfonds in zijn herstelplan niet kan aantonen dat het binnen 10 jaar op het vereist eigen vermogen (VEV) komt, moet het gaan verlagen. Het advies van de Commissie Parameters dat de minister heeft overgenomen, kan versterkend werken op deze ontwikkeling. De Pensioenfederatie inventariseert momenteel wat hiervan de effecten zijn.

Meer informatie over de situatie bij het pensioenfonds VLEP vindt u hier.

 

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer