X

WIA Verzekering

11-07-2019  |

Als werkgever bent u sinds jaar en dag verplicht een WIA verzekering voor uw werknemers af te sluiten. Deze cao-verplichting vindt u terug in art. 51 cao voor de Vleessector en in de cao voor de Vleeswarenindustrie in art.35.

Eerder dit jaar berichtten wij u, dat vorig jaar de zgn. mantelovereenkomst met AEGON voor 3 jaar verlengd is en de hoogte van de premie 0,32 % bedraagt over de gemaximeerde loonsom. U bent als werkgever, zoals gezegd, verplicht deze verzekering af te sluiten, maar u mag, voor zover de verzekering gelijkwaardig is aan de mantelovereenkomst van AEGON, deze verzekering elders afsluiten, maar u mag nooit meer premie in rekening brengen, dan 0,32%.

Indien u de premie van 0,32 % wilt verdelen, geldt de volgende verdeling: 75% komt voor rekening van de werknemer en 25 % voor rekening van de werkgever met andere woorden 0,24% werknemersdeel, 0,08% werkgeversdeel.

Waar gehakt wordt…….
Indien u in het kader van de mantelovereenkomst uw verzekering bij AEGON heeft afgesloten, is het raadzaam om na te gaan of er niet meer dan 0,32% in rekening wordt gebracht, immers er zijn in het verleden andere grondslagen gehanteerd en waar gehakt wordt, vallen spaanders, dus check of de premie niet hoger is dan 0,32 % over de gemaximeerde loonsom!

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer