X

Steun maar ook hogere boetes bij ontbreken RI&E

27-02-2019  |

Staatssecretaris Van Ark van SZW wil organisaties zonder risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) steunen bij het opstellen van de RI&E en het bijbehorende plan van aanpak. Maar ze verhoogt ook de boetes die Inspectie SZW kan opleggen aan organisaties zonder RI&E.

De staatssecretaris kondigt in een Kamerbrief (pdf) aan de boetes te verhogen voor het niet nakomen van de kernverplichtingen uit de Arbowet. De belangrijkste kernverplichting is het opstellen van de RI&E met het bijbehorende plan van aanpak (artikel 5 Arbowet). Van Ark stelt dat de RI&E de basis vormt voor het waarborgen van gezond en veilig werken, samen met het bijbehorende plan van aanpak. Een andere kernverplichting is het aanstellen van de preventiemedewerker (artikel 13 Arbowet).

SZW richt steun op kleine organisaties zonder RI&E
Volgens de Arbobalans 2018 heeft slechts 45% van de organisaties een RI&E. Het zijn vooral grotere organisaties die een RI&E hebben opgesteld. Staatssecretaris Van Ark wil organisaties die nog geen RI&E hebben, ondersteunen bij het opstellen en uitvoeren hiervan. Hiertoe doet zij een beroep op werkgevers- en werknemersorganisaties om hun achterban voorlichting te geven over preventie. Ook wil de staatssecretaris organisaties ondersteunen via het Steunpunt RI&E, waar branche-RI&E-instrumenten te vinden zijn. Voor een betere positionering van de preventiemedewerker werkt de staatssecretaris samen met TNO aan het Maatschappelijk Actie Programma Arbeidsomstandigheden. Van Ark richt de steun op kleine organisaties die ‘wel willen maar (nog) niet kunnen of weten’.

Staatssecretaris verhoogt boetes voor niet nakomen arboverplichtingen
Als organisaties de kernverplichtingen uit de Arbowet niet nakomen, kan Inspectie SZW een boete opleggen. De boete voor het ontbreken van een RI&E kan op dit moment voor organisaties met 500 of meer werknemers oplopen tot € 3.000. Voor organisaties met minder dan vijf werknemers is dit bedrag € 300. Staatssecretaris Van Ark wil deze bedragen optrekken naar € 4.500 en € 450. Voor het ontbreken van het plan van aanpak staat op dit moment een boetebedrag van maximaal € 750. De staatssecretaris kondigt aan ook dit bedrag te verhogen, naar € 3.000. De verhoging van de boetebedragen geldt ook bij het niet naleven van de voorschriften uit het Arbobesluit (artikel 4.2, 4.2a en 4.13 Arbobesluit). Deze voorschriften bevatten nadere bepalingen voor de RI&E van organisaties die werken met kankerverwekkende stoffen en stoffen die toxisch zijn voor de reproductie.

Bron: Rendement

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer