X

WIA-Verzekering

06-02-2019  |

Zowel in de cao voor de vleessector als voor de vleeswarenindustrie is al lange tijd de verplichting opgenomen om als werkgever voor de werknemers een WIA-Verzekering af te sluiten. In de cao voor de vleessector betreft dit artikel 51 en in de cao voor de Vleeswarenindustrie is dit artikel 35. Vorig jaar is de zg. mantelovereenkomst met AEGON voor 3 jaar verlengd en de hoogte van de premie bedraagt 0,32 % over de gemaximeerde loonsom.

Indien u de premie van 0,32 % wilt verdelen, geldt de volgende verdeling: 75% komt voor rekening van de werknemer en 25 % voor rekening van de werkgever met andere woorden 0,24% werknemersdeel, 0,08% werkgeversdeel. Het betreft hier zogezegd een verplichte verzekering en u dient dit als werkgever geregeld te hebben, check dit zo nodig, immers het kan grote negatieve consequenties hebben voor de werknemers en voor u, als werkgever, wanneer dit niet geregeld is.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer